Adresseavisen mener:

Forfallet på Møllenberg kan stoppes

Det er lite vi kan gjøre, sier Trondheim kommune på spørsmål om hvorfor de ikke tar bedre vare på den verneverdige bebyggelsen på Møllenberg. Svaret er bare delvis riktig.

Forfall: Slik ser det ut i enkelte bakgårder på Møllenberg. 

Saken oppdateres.

En strengere reguleringsplan og et sterkere vern er fullt mulig. Det vil stoppe den uheldige utviklingen som fører til stadig flere hybler i bydelen. Den store, verneverdige trehusbebyggelsen viser tydelige tegn på forfall.

LES OGSÅ: Det er lite kommunen kan gjøre

Mye av årsaken til forfallet er at halvparten av huseierne bor andre steder. Huseierne som ikke bor der, har i stor grad bygd om eiendommene sine på Møllenberg til hybler. Enkelte gårder der det tidligere bodde noen få familier, rommer i dag over 40 hybler.

Så mange hybelboere i én bydel er svært problematisk, først og fremst fordi slitasjen på bygningene blir stor og fordi eierne ikke alltid holder husene i god nok stand. Det er også uheldig at Møllenberg har fått en ensidig befolkningssammensetning. Alle bydeler fungerer best med en variert befolkning.

Adresseavisen har tatt opp dette problemet i mange år, uten at noe har skjedd. De siste dagene har vi gitt en grundig dokumentasjon av at studenthyblene fullstendig dominerer deler av Møllenberg. Som før har kommunen svart at de ikke kan gjøre stort.

LES OGSÅ: Han er største huseier på Møllenberg

- Så lenge en leilighet har kjøkken, stue og bad, kan huseierne bygge så mange soverom de vil uten å søke, sier bygningssjef Trine Lill Johansen. Det har hun selvfølgelig rett i, ut fra dagens bestemmelser. Men de kan endres.

Reguleringsbestemmelsene for Møllenberg ble vedtatt så langt tilbake som i 1983. Hybelutviklingen har skutt fart etter den tid, og kommunen trenger i dag et mye bedre verktøy, slik at de kan styre utviklingen og ta bedre vare på bydelen.

Vi etterlyser et politisk initiativ som gir oss en langt strengere regulering av Møllenberg. Det har vært usikkerhet rundt hva som juridisk sett er mulig å få til, men Bergen har nylig vedtatt en reguleringsplan for et område der det nå ikke lenger er tillatt å bygge om familieleiligheter til hybler.

Trondheimspolitikerne må se til Bergen og sørge for at vi får tilsvarende bestemmelser på Møllenberg.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Politikerne må redde Møllenberg

På forsiden nå