Adresseavisen mener:

Venstre kan bli bra for kulturen

Norge kan få en bedre og mer aktiv kulturpolitikk med Trine Skei Grande (V) som kulturminister.

Forventningene er høye. Trine Skei Grande kan bli en god kulturminister, men det gjenstår å se hva hun klarer i praktisk politikk, mener Adresseavisen. 

Saken oppdateres.

Forventningene er høye og kan bli vanskelige å innfri, men utgangspunktet er lovende.

Da Høyre, Frp og Venstre ble enige om en ny, politisk plattform, var det tydelig at Venstre har påvirket kulturpolitikken. Flere formuleringer i kapitlet om kultur kunne vært hentet fra Venstres partiprogram: Kunst og kultur er en samfunnsbyggende kraft, og kulturpolitikken skal bygge på ytringsfrihet og toleranse. Regjeringen løfter dermed kulturen opp på et nivå der den hører hjemme.

LES OGSÅ: Disse 20 skal styre Norge

Skei Grandes forgjenger, Linda Hofstad Helleland (H), fikk kritikk for at hun anså kultur som et middel til å nå andre målsetninger. Hun var opptatt av kulturnæring og kultureksport. Vi er enige i at privat finansiering og en sunn økonomi er viktig også på kulturfeltet. Samtidig har kulturaktivitet en egenverdi som må ivaretas. Enkelte kulturuttrykk kan aldri bli lønnsomme, og det er et offentlig ansvar å holde liv i dem. Det ser ut til at Venstre har fått gjennomslag for dette i regjeringen.

Den nye kulturministeren vil antakelig justere kursen på flere områder. Kunstnerne har reagert sterkt på kutt i stipendordningene, men regjeringsplattformen lover å «videreføre gode og langsiktige stipendordninger». Venstre har tidligere kritisert regjeringen for kutt i bevilgningene til frivillige organisasjoner. Den nye regjeringen lover å «styrke det frivillige kulturlivet».

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Venstre får en stor mulighet, Frp blir styrket

Trine Skei Grande bør også føre en mer offensiv mediepolitikk enn hennes forgjenger gjorde. Det blir interessant å se hvordan hun vil finansiere NRK og sørge for at vi beholder mediemangfoldet.

Linda Hofstad Helleland fikk ros for sin offensive politikk overfor idretten. Den linja må Skei Grande videreføre. Trøndelag og andre regioner må også kunne forlange at den nye kulturministeren får til en bedre fordeling av kulturmidlene utover landet.

Det gjenstår å se om hun klarer å innfri forventningene. Siv Jensen (Frp) sitter fortsatt på pengesekken, og det er lang avstand mellom den kulturpolitikken hennes parti vil føre og det Venstre står for.

På forsiden nå