Adresseavisen mener

Vinje har fortsatt noe å lære oss

En sjelden gang koster vi på oss å løfte blikket fra dagsaktuelle saker og se på de større sammenhengene. 200-årsdagen for Aasmund Olavsson Vinjes fødsel er en god anledning.

I dag er 200-årsdagen for Aasmund Olavsson Vinjes fødsel. Han ble både en stor forfatter og en pionér i norsk journalistikk. 

Saken oppdateres.

Husmannssønnen fra Vinje i Telemark ble født 6. april 1818 og har skrevet seg inn i nasjonallitteraturen med dikt som «Ved Rondane» og «No ser eg atter slike fjell og dalar». På mange måter er han dessuten den norske journalistikkens far.

Riktignok hadde vi aviser i Norge før han ble født. Adresseavisen er 251 år gammel. Men Vinje var den første som fullt ut forsto at journalistikken spilte en viktig rolle i det norske demokratiet og at journalistene måtte skrive for hele folket. Han var inspirert av den kritiske journalistikken som lenge hadde utviklet seg i Storbritannia og ville innføre en liknende journalistikk i Norge.

LES OGSÅ: Tempoet må opp i mediepolitikken

Vinje mente at uavhengig og kritisk journalistikk var nødvendig for å styrke de humanistiske verdiene som vokste fram på 1800-tallet. Han skrev på en tid da allmenn stemmerett for menn var i ferd med å bli innført i flere vestlige land. Norge var sent ute. Norske menn fikk stemmerett i 1898, kvinner først i 1913.

Det norske samfunnet var helt annerledes de årene Vinje var aktiv. Men prinsippene han arbeidet etter, er like viktige i dag. Mens hans forgjengere skrev for den dannede overklassen i de største byene, skrev Vinje for det store flertallet av befolkningen; bøndene i distriktene.

Også i dag, når mediene får kritikk for at de er en del av en elite, er det viktig at vi husker at vi skriver for alle. Når medieøkonomien blir dårligere, kan det dessuten føre til at dekningen av distriktene blir svekket.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Kulturjournalistikken er under press som aldri før

Vinjes mest sentrale verk, «Ferdaminne frå sumaren 1860», der han skildrer sin lange fottur til Trondheim for å dekke kroningen av Karl XV, er fortsatt et skoleeksempel på hvordan man lager gode reportasjer fra folks hverdag omkring i landet.

Vinje fortjener å hylles av mange, ikke minst av Norges eldste dagsavis.

LES OGSÅ: Vinje har veier og gater oppkalt etter seg i 12 norske byer

På forsiden nå