Adresseavisen mener

Vi må slutte å diskriminere fedre

Til sommeren får nybakte fedre en tredel av permisjonstiden.

Nå får fedre en tredel av foreldrepermisjonen, men fortsatt blir fedre avhengig av mors inntekt for å få foreldrepenger. Dette er diskriminerende, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Illustrasjonsfoto/Shutterstock

Saken oppdateres.

Den nye, moderne ordningen blir en av verdens beste. Likevel er det håpløst gammeldags at far fortsatt blir avhengig av mors inntekt for å få utbetalt foreldrepenger.

LES OGSÅ: ESA tar Norge til EFTA-domstolen for diskriminering av fedre

I april la regjeringen stolt fram forslaget om en tredeling av foreldrepengeordningen, og målet er at de nye reglene skal gjelde fra 1. juli. Ordningen innebærer at mødre og fedre har 15 uker permisjon hver, samt at de har en periode som de fritt kan fordele mellom seg.

FIKK DU MED DEG DENNE? Uakseptabelt mange selvmord i psykiatrien

Den nye pappapermen er en lykke for alle parter. Den er god for likestillingen i hjemmet og ikke minst en strålende nyhet for babyen som får være enda mer sammen med pappa i sitt første leveår. Forskning viser at mye kontakt og tid mellom far og små barn fra 0 til 3 år, betyr mye for barnets sosiale utvikling.

Likevel er det en hake ved ordningen som ikke har kommet godt nok fram og som ikke akkurat fremmer likestilling: Far har fortsatt ikke egen opptjeningsrett til foreldrepermisjon. Det hjelper altså ikke om du som mann har jobbet og betalt skatt i tjue år.

Dersom mor ikke har vært yrkesaktiv minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden begynner, må far ta foreldreperm uten å få betalt. Hvis mor er student, ufør eller går på arbeidsavklaringspenger, betyr det at du som far ikke har rett på betalt perm. I tillegg rammer loven fedrene som ikke bor sammen med mor.

I 2010 uttalte daværende stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland (H) til VG at lovverket er diskriminerende. ESA, EFTAs overvåkingsorgan, fastslo i 2016 det samme – norske menn blir diskriminert i denne sammenhengen. De fleste partier ønsker riktignok å gi far denne rettigheten, men regjeringen sier det blir for dyrt.

LES OGSÅ LEDEREN La lakseoppdretterne betale for seg

Dyrt er det åpenbart, og mange argumenterer for at dagens ordning allerede er raus. Men det forsvarer likevel ikke regelen. Så lenge man tar sikte på å likestille mødre og fedre, er det både diskriminerende og ulogisk at menn ikke har selvstendig opptjeningsrett.

På forsiden nå