Adresseavisen mener

Ledere vet ikke nok om ytringsfrihet

En rekke ledere i det offentlige ser ut til å trenge voksenopplæring. De kjenner ikke til grunnleggende prinsipper i det norske samfunnet og ville strøket til eksamen i samfunnsfag på videregående skole.

Lærerne demonstrerte for ytringsfrihet utenfor Stortinget denne uka. Blant deltakerne var Simon Malkenes, lektor ved Ulsrud videregående skole, og forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund. 

Saken oppdateres.

Vi har de siste ukene hatt en diskusjon om ytringsfrihet for offentlig ansatte som har vist seg å være helt nødvendig. Det startet da Simon Malkenes, lærer i Oslo, snakket om en typisk skoletime på NRK radio. Han fikk reprimande av rektor etterpå.

LES OGSÅ: Simon Malkenes fikk Fritt Ords Honnør

Det var uheldig at Malkenes brukte forbokstaven i elevenes navn, slik at flere følte seg uthengt. Saken avslørte likevel at mange lærere og andre offentlig ansatte opplever at ytringsfriheten deres blir begrenset på en måte som er i strid med Grunnloven.

Problemet er så stort at Utdanningsforbundet denne uka holdt en markering for ytringsfrihet foran Stortinget. Det er oppsiktsvekkende at dette er nødvendig i 2018. Etter at retten til å si hva man mener ble fastslått i Grunnloven, er den blitt styrket i mange lovendringer.

Dessverre viser det seg at mange arbeidsgivere ikke forstår hvor omfattende ytringsfrihet offentlig ansatte har. Mange reagerer så snart en ansatt uttaler seg på en måte de opplever som ubehagelig eller upassende. En lektor på en videregående skole i Trøndelag fikk for eksempel en skriftlig advarsel etter at hun hadde lagt ut et humoristisk, men kritisk skoledikt på Facebook. Sivilombudsmannen reagerte og fylkeskommunen måtte trekke tilbake advarselen.

Arbeidsgivere har ingen rett til å reagere slik. For å si det enkelt, kan offentlig ansatte si nesten hva de vil, så lenge de ikke bryter taushetsplikten og uttaler seg på egne vegne eller som tillitsvalgte. I det private er reglene for lojalitet noe annerledes, men også der er det svært få begrensninger i ytringsfriheten.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Kritikken mot Listhaug styrker ytringsfriheten

Vi hadde sluppet mange ubehagelige saker hvis arbeidsgiverne hadde kjent til de grunnleggende prinsippene i det norske demokratiet. Særlig lederne i det offentlige bør ta lærdom av debatten de siste ukene, slik at deres ansatte kan ytre seg uten å frykte urettmessige reaksjoner.

På forsiden nå