Adresseavisen mener

Viktig avklaring, riktig retning – men med museskritt

For mye ord og for lite innhold til de nye regionene.

Regjeringspartiene og KrF var mandag enig om nye oppgaver til fylkene. 

Saken oppdateres.

Mandag la regjeringspartiene og KrF fram en foreløpig skisse for nye oppgaver til regionene. Selv om vi hadde ønsket langt flere konkrete oppgaver så var dette mer lovende enn mange fryktet. Vel så viktig som innholdet var den tydelige beskjeden om at den nye regioninndelingen står fast. Mange hadde nok ventet at KrF skulle gi etter for presset fra en høylytt opposisjon, fra motstanderne i Finnmark og skeptikerne i Viken. Gitt det voldsomme presset de har stått i fortjener KrF honnør for å ha feid unna den tvilen. Nå må politikerne respektere Stortingets beslutning og komme inn på et mer konstruktivt spor enn vi har sett så langt.

Når det er sagt så hadde vi større forventninger til oppgavene som ble presentert. Det er mye ord og litt for lite innhold. Mye er også en oppramsing av oppgaver som fylkene allerede har eller skal få. Et eksempel på det er administrasjon av fylkesvegene. Selv om Stortinget allerede har vedtatt å overføre vegadministrasjon til fylkene, så stritter Statens vegvesen imot. Nå skjærer heldigvis det politiske flertallet igjennom.

Mange av oppgavene som Hagen-utvalget pekte på, skal utredes videre. Det åpnes også for at Stortinget kan forhandle videre. Slik sett er dette en mulighet for regionene. Det er det viktig at de gjør jobben på en god måte slik at de også gjør seg fortjent til nye oppgaver. Fylkene har åpenbart både svak legitimitet og et imageproblem. Det er et tankekors at absolutt alle stritter imot at deres oppgaver skal overføres til fylkene. Fylkespolitikerne har selv en jobb å gjøre for å øke tilliten og bli mer relevant for innbyggerne.

Å si at regionreformen er en stor demokratireform, som Venstres André Skjelstad gjør, er mildt sagt en overdrivelse. Likevel er det ene og alene Venstre og KrFs fortjeneste at vi nå ser en styrking av det regionale, folkevalgte nivået. Vi håper at politikerne nå samarbeider for å gjøre reformen bedre. Det burde også de rødgrønne partiene se nytten av. Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) har et poeng når han sier at regionene kan bli et sted å legge nye oppgaver, heller enn å stadig opprette nye statlige direktorater. Hvis vi legger godviljen til kan vi derfor si at dette er en grei start.

Selv om det er med museskritt.

På forsiden nå