Adresseavisen mener

Kulturbyen Trondheim må slå til nå

Tirsdag ble det kjent at Bodø foreløpig ikke vil få regjeringens støtte i kampen om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024.

Trondheim bør søke om å bli europeisk kulturhovedstad i 2030, skriver Adresseavisen på lederplass. Her er artisten Grace Jones i aksjon under Olavsfestdagene i sommer. 

Saken oppdateres.

Det er synd for Bodø, samtidig øker det sjansen for at Trondheim kan bli kulturhovedstad i 2030. Statusen vil bety mye for hele regionen og Trondheim bør derfor søke. Vi må legge oss i selen for at byen blir utpekt av Europakommisjonen.

EU har plukket ut europeiske kulturhovedsteder siden 1984. Målet er å presentere kulturmangfold. Ideen er at kultur, og ikke bare økonomi og industri, er en drivkraft for byutvikling.

Siden land utenfor EU ikke kan ha kulturhovedstaden to ganger innenfor en tiårsperiode, betyr nordlendingenes nederlag en gylden sjanse for at Trondheim kan bli valgt for 2030. Bodø kan fremdeles søke, men uten statsgaranti.

FIKK DU MED DEG DENNE? Eiendomsskatt er blitt en politisk sovepute

Hva kan egentlig «idrettsbyen» Trondheim og resten av Trøndelag skilte med når det kommer til kultur? Temmelig mye. Vi har mange ulike kulturinstitusjoner, festivaler, spel og sørsamisk kultur. At det planlegges nye kulturinstitusjoner, er også avgjørende i en søknad. Et nytt museum for kunst og design planlegges, og de neste årene blir det avgjort hvordan Olavshallen skal utvikles som konserthus. Trondheim som pilegrimsby og tusenårsjubileet i 2030 for Slaget på Stiklestad er åpenbare knagger å henge en søknad på.

Hva vil en vertsbystatus bety? Det finnes ingen garanti for hvor stor effekten blir. Prisen er høy, og utgiftene deles mellom kommunen, staten, EU og private sponsorer. Samtidig er det liten tvil om at tittelen gir ringvirkninger både nasjonalt og internasjonalt. Bergen og Stavanger fikk løft etter at de hadde vært kulturhovedsteder. Flere turister, byutvikling og en styrking av kulturfeltet gir både sosiale og økonomiske gevinster.

Fristen for å søke er i 2024. Lokalt engasjement er viktig for å bli valgt, og både offentlig og privat sektor må vise at vi ønsker å bli kulturhovedstad. Hvis vi virkelig ønsker denne statusen, må kommunen satse på kultur i årene framover.

LES OGSÅ: Det skal mye til for å nekte folk å debattere

På forsiden nå