Adresseavisen mener

Nødvendig avklaring i rådhuset

Hilde Opoku slutter som varaordfører i Trondheim. Det er på høy tid at trondheimspolitikken nå får en slik avklaring.

Ola Lund Renolen (MDG) har vært varaordfører mens Hilde Opoku har hatt permisjon. Nå har Opoku søkt om å bli fritatt for vervet for resten av perioden. 

Saken oppdateres.

Opoku sa til Klassekampen torsdag at hun søker om fritak fra vervet som varaordfører for resten av perioden. Ola Lund Renolen (MDG) fortsetter dermed som varaordfører, en oppgave han har hatt siden sist høst. Beskjeden fra Opoku betyr at det nå kan ryddes opp i en uavklart situasjon i kommunens politiske ledelse.

Hilde Opoku ble varaordfører for Miljøpartiet De Grønne etter lokalvalget i 2015. To år senere fikk hun permisjon fra vervet for å jobbe som spesialrådgiver i miljøspørsmål for finansministeren i Ghana. Meningen var at hun skulle komme tilbake som varaordfører etter ett år, nærmere bestemt for noen dager siden.

I april i år, mens hun fortsatt var i permisjon og arbeidet i Ghana, skjedde noe som gjorde situasjonen vanskelig. MDGs bystyregruppe fortalte da at de ikke lenger hadde tillit til Opoku, etter det som ble beskrevet som langvarige og alvorlige samarbeidsproblemer. Uten bystyregruppa i ryggen ville ikke Opoku lenger representere MDG, men bare seg selv, hvis hun kom tilbake som varaordfører.

En slik situasjon ville vært uheldig. Vårt politiske system tilsier at alle politikere representerer et politisk parti eller en gruppering og at de fører en politikk som bygger på et program. En selvstendig varaordfører som ikke er forpliktet av et partiprogram, kunne skapt uforutsigelighet. Varaordføreren i Trondheim har dessuten svært viktige oppgaver. Han eller hun går ofte inn i ordførerrollen og har dessuten en rekke representasjonsoppdrag. Når Hilde Opokus søknad om å bli fritatt resten av denne perioden er innvilget, er en langvarig usikkerhet i trondheimspolitikken ryddet av veien.

I stedet for lokalpolitikk får Opoku viktige oppgaver i Ghana. Utenriksdepartementet og Norcap, en underavdeling av Flyktninghjelpen, har gitt henne i oppdrag å arbeide videre med miljø- og klimaspørsmål, et område som også har vært helt sentralt for henne som politiker. Vi ønsker henne lykke til.

På forsiden nå