Adresseavisen mener

På høy tid med grep om Airbnb og kortidsutleie

Forslaget til nye regler for kortidsutleie virker som en fornuftig balanse mellom regulering og frihet innenfor visse rammer.

Nye regler: Nathan Blecharczyk, medgrunnlegger og strategisk leder i Airbnb. Utleietjenesten er kritisk til regjeringens forslag til nye regler for kortidsutleie, mens Adresseavisen på lederplass roser det nye forslaget til retningslinjer for sameier og borettslag.  Foto: ISSEI KATO, Reuters

Det kalles delingsøkonomi, men korttidsutleie av leiligheter har utviklet seg til å omfatte mye mer enn å leie bort boligen mens du er bortreist eller på ferie. Airbnb og lignende korttidsutleie er i kraftig vekst over hele verden. I Norge finnes få klare regler for slik utleie. Derfor er det bra at regjeringen har foreslått nye regler i eierseksjonsloven som berører dette.