Adresseavisen mener

På høy tid med grep om Airbnb og kortidsutleie

Forslaget til nye regler for kortidsutleie virker som en fornuftig balanse mellom regulering og frihet innenfor visse rammer.

Nye regler: Nathan Blecharczyk, medgrunnlegger og strategisk leder i Airbnb. Utleietjenesten er kritisk til regjeringens forslag til nye regler for kortidsutleie, mens Adresseavisen på lederplass roser det nye forslaget til retningslinjer for sameier og borettslag. 

Saken oppdateres.

Det kalles delingsøkonomi, men korttidsutleie av leiligheter har utviklet seg til å omfatte mye mer enn å leie bort boligen mens du er bortreist eller på ferie. Airbnb og lignende korttidsutleie er i kraftig vekst over hele verden. I Norge finnes få klare regler for slik utleie. Derfor er det bra at regjeringen har foreslått nye regler i eierseksjonsloven som berører dette.

Stadig flere benytter slike tjenester når de er ute og reiser. I Norge var over 17 000 hus og leiligheter tilgjengelig for korttidsleie gjennom Airbnb i 2017, med over 670 000 gjester. Baksiden av medaljen er et økende antall konflikter rundt slik korttidsutleie.

I Berlin, Barcelona og på Mallorca har fastboende protestert mot Airbnbs påvirkning på boligmarkedet. Der har myndighetene fulgt opp med restriksjoner på slik utleie. I Norge har mangel på klare regler vært en særlig utfordring i sameier og borettslag. Forslaget til endringer i eierseksjonsloven virker som en fornuftig balanse mellom regulering og frihet innenfor visse rammer.

Regjeringen foreslår å sette en grense på 90 dager i året for korttidsutleie av egen leilighet, i eierseksjonsloven. Årsmøtet i sameier kan vedta å overstyre hovedregelen ved å stramme inn til 60 dager eller åpne for 120 dager. Regjeringen åpner for Airbnb-utleie i borettslag i inntil 30 dager i året. I dag kan styrene i borettslag sette foten ned for slik utleie. Med korttidsutleie menes utleie på døgn- eller ukebasis i inntil 30 dager sammenhengende. Langtidsutleie berøres ikke av denne regelen.

Det er behov for regler på området. Leilighetshotell passer dårlig i borettslag og sameier. I høringssvar er Airbnb kritisk til grenser på 90 og 30 dager. Vi synes forslaget er et godt forsøk på å ta hensyn både til bomiljø og folks frihet til å benytte seg av delingsøkonomiens muligheter. Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til regler for Airbnb og korttidsutleie er neppe det endelige svaret på utfordringene, men en god start på et felt som angår mange, og som trenger fornuftige kjøreregler.

På forsiden nå