Kjære leser: Tusen takk for kjeft, kritikk og ros

Det er tid for å oppsummere 2018 og vise takknemlighet. Denne gangen går varme tanker til dere som har stilt opp for oss i ulike saker gjennom året, og til dere som leser oss og engasjerer dere i journalistikken vår.

Brev til Kirsti Husby.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Jeg vil takke for alle mailer, telefoner, meldinger og samtaler der dere har uttrykt synspunkt på hva avisa deres holder på med. Mest av alt har det vært mange gode, konstruktive tilbakemeldinger og skryt. Men jeg får også beskjed når dere er uenige med oss, har spørsmål, eller synes vi har gjort en for dårlig jobb. Av og til dukker det opp noen fine håndskrevne brev. Budskapet i disse kan av og til være litt vanskelig å tyde, men noen ganger er det ikke til å misforstå. Noen klager på at vi har for mye sport, mens andre mener vi har for lite. Vi utfordres på både tema og saker dere er opptatte av. For oss er dette engasjementet viktig. Vi utvikler oss sammen med dere, reflekterer over valg vi har gjort og lærer av våre feil. For feil skjer. Ikke minst språklig. Vi har noen trofaste lesere som alltid gjør oss oppmerksomme på språkfeil, og det ber jeg dere om å fortsette med. Vi har satt ned et eget språkpoliti i redaksjonen, men språkrøkting kan gjerne skje fra flere fronter.

Til tross for noen skrivefeil i ny og ne, har vi hatt et svært godt år i Adresseavisen. I ei tid der falske nyheter umerkelig sklir inn i alle sosiale medier, er journalistikken viktigere enn noen gang. Vår ambisjon er å være den viktigste nyhetsleverandøren for deg som bor i Midt-Norge. Vår journalistikk skal være faktabasert og etterrettelig, slik at du kan ha tillit til oss. For den jobben har vi vunnet mange priser for journalistikken vår i inn- og utland dette året. Samtidig er den største gleden at vi har abonnementsvekst. Vi må tilbake til januar 2013 for å finne tilsvarende tall.

Google og Facebook spiser en stadig større del av annonseinntektene i norsk mediebransje. Vi er blitt mer avhengig av å ta oss betalt for journalistikken vår. Vi møter stadig mer forståelse for dette, men samtidig er det noen som blir irriterte: «Denne saken er så viktig at den burde vært åpen for alle», er ofte et argument vi hører. Jeg håper at dere oppfatter journalistikken vår som så viktig at den faktisk er verd å betale for. Det er helt avgjørende for at vi også fremover skal levere det beste innholdet til dere. Samtidig er vi opptatt av at vi har et informasjonsansvar. Et eksempel kan være i saker der man blant annet er opptatt av å få tips fra publikum. Saker med slike viktige opplysninger, legges konsekvent åpent.

En annen sak dere lesere har vært opptatt av i de 20 årene jeg har jobbet i Adresseavisen, er regionavisas balanse mellom by og land. Jeg hører av og til fra lesere utenfor Trondheim at man savner mer journalistikk fra distriktet. At Adresseavisen over mange år har blitt mer og mer ei avis for Trondheim og randkommunene. Jeg kan forstå kritikken. Vi har på grunn av en krevende økonomisk situasjon, blitt nødt til å legge ned flere av lokalkontorene våre de siste årene. Samtidig har Adresseavisen fortsatt ambisjoner som regionavis. Vi skal dekke de viktigste sakene fra hele Midt-Norge såfremt de er interessante for alle våre lesere, uavhengig av geografisk tilhørighet. I 2018 har vi fulgt sammenslåingen av Trøndelag, vi har satt fokus på ambulanseberedskapen i norddelen av fylket, E6- utbyggingen fra sør til nord og flybasen på Ørlandet, for å nevne noe. Så er det selvfølgelig flere saker vi har prioritert bort og kanskje heller ikke fanget opp. Vi setter pris på at vi av og til blir gjort oppmerksom på det. For oss er det et signal om at Adresseavisens tilstedeværelse er viktig i hele regionen.

Vår fremste oppgave er å sette dagsorden i Midt-Norge med saker som betyr noe for dere. Samtidig er vi opptatt av å styrke den viktige samfunnsdebatten gjennom vår kommentarjournalistikk. Våre kommentatorer mener ofte sterkt, og av og til får vi reaksjoner fra lesere som er uenige i det som skrives. Av og til blandes også kommentatorenes meninger sammen med «avisas meninger.» For det første så setter vi enormt stor pris på engasjementet. For det andre er det viktig å understreke at våre kommentatorer kun representerer egne meninger i kommentarartikler, ikke avisens synspunkter. Avisens mening er på adressa.no merket «leder» og står på side to i avisa hver dag.

Våre kommentatorer vil nok både begeistre og irritere leserne med sine meninger også i 2019. Vi mener det er viktig med stor takhøyde på meningsplass. Vi gir også selvfølgelig spalteplass til de som er uenige med våre kommentatorer, og andre som mener sterkt om ulike temaer. Vi ønsker oss en levende debatt der saker kan belyses fra ulike ståsted. Vi tror det har en viktig funksjon for både utvikling av regionen vi lever i og demokratiet som sådan.

Til slutt vil jeg invitere alle dere til også å mene noe om oss i året som kommer. Vi trenger engasjerte lesere for å bli ei så god avis som dere fortjener. Ønsker alle et riktig godt 2019!

Kirsti Husby, sjefredaktør. 
        
            (Foto: Rune Petter Ness)

Kirsti Husby, sjefredaktør.  Foto: Rune Petter Ness

På forsiden nå