Adresseavisen mener:

Posten kan brukes til andre, nyttige oppgaver

Postombæringen er ulønnsom og dyr, og Posten Norge AS vil redusere leveringen fra fem dager i uka til 2,5 dager.

Færre dager med levering: Posten Norge AS vil halvere postombæringen for å spare penger. Her er postbud Anne Kristin Slette avbildet i forbindelse med en sak i 2015 hvor et ras hadde sperret veien i Skjækerfossen i Verdal. 

Saken oppdateres.

Men Posten er for viktig til å sees i en snever lønnsomhetsramme. Vi støtter SVs forslag om å gi Posten nye arbeidsoppgaver. Med økende netthandel sendes pakker som aldri før, og infrastrukturen kan blant annet brukes til en slik tjeneste.

LES OGSÅ: Vi må styrke arbeidet mot overgrep i utlandet

Levering av post på lørdager er allerede fjernet, men staten betaler fortsatt for levering på hverdagene. Ett av argumentene har vært levering av papiraviser. Men fallet i antall brev som sendes, fortsetter i voldsom fart, det samme gjør fallet i inntekter. Posten Norge AS mener derfor at smertegrensen er nådd. En ny postlov skal være på plass dette året. Selskapet ønsker en lovendring som åpner for levering bare annenhver dag i snitt, noen steder helt ned i én dag i uka.

For å stagge nedturen og for å beholde leveringstjenesten, foreslår SV å gi Posten nye oppgaver. Til Klassekampen sier stortingsrepresentant Arne Nævra at partiet ønsker et offentlig utvalg som skal foreslå andre oppgaver som kan finansiere tradisjonell postombæring. Selv om antall brev går ned, så går behovet for å få levert pakker og tjenester på døra opp, illustrerer Nævra. Levering av dagligvarer, medisiner og tilsyn av eldre kan være aktuelt.

I andre europeiske land har posten fått andre bein å stå på. I Frankrike leverer posten medisiner, leverer og henter bøker og filmer og tilbyr tilsyn av eldre. I Finland har de også testet ut assistanse til eldre, levering av mat og plenklipping. I Tyrkia står posten for bibliotektjeneste for eldre og funksjonshemmede.

Med digitaliseringen sier det seg selv at tradisjonelle posttjenester ikke kan fortsette inn i evigheten. Posten sender i dag 65 prosent færre brev enn for 20 år siden. Vi kan ikke stå og se på at statlige penger renner ut i en ulønnsom tjeneste. Likevel er det mange av oss som ikke er «heldigitalisert» ennå, og det er behov for at viktig offentlig informasjon og aviser blir levert i papirform en stund til. Hvis det går an å utvide tjenesten med andre, nyttige oppgaver slik SV skisserer, er det en vinn-vinn-situasjon. Det er i hvert fall verdt å undersøke muligheten nærmere før vi fjerner denne kommunikasjonsnerven for godt.

LES OGSÅ: Riktig at noe bygges, spørsmålet er hvordan

På forsiden nå