Adresseavisen mener:

Posten kan brukes til andre, nyttige oppgaver

Postombæringen er ulønnsom og dyr, og Posten Norge AS vil redusere leveringen fra fem dager i uka til 2,5 dager.

Færre dager med levering: Posten Norge AS vil halvere postombæringen for å spare penger. Her er postbud Anne Kristin Slette avbildet i forbindelse med en sak i 2015 hvor et ras hadde sperret veien i Skjækerfossen i Verdal.  Foto: Leif Arne Holme

Men Posten er for viktig til å sees i en snever lønnsomhetsramme. Vi støtter SVs forslag om å gi Posten nye arbeidsoppgaver. Med økende netthandel sendes pakker som aldri før, og infrastrukturen kan blant annet brukes til en slik tjeneste.