Adresseavisen mener

NRK til sentrum vil bli bra for byen

NRK vil flytte til NTNUs nye universitetsområde. Det vil gagne både NRK, NTNU og byen.

Jo Ragnar Tremoen fra NRK og Merete Kvidal fra NTNU foran det mulige utbyggingsområdet bak Studentersamfundet hvor NRK kanskje kan bygge.  Foto: Håvard Jensen

NRK orienterte denne uka formannskapet om planene for å flytte fra dagens lokaler på Tyholt. Ingenting er avgjort, men NRK har undertegnet en intensjonsavtale med NTNU om å bygge nye lokaler i tilknytning til universitetets nye campus.

Vi mener det aller beste for alle parter blir om NRK plasseres så nært Trondheim sentrum som mulig. Den ideelle løsningen vil være at de får nye lokaler langs Høgskoleveien, mellom Studentersamfundet og hovedbygningen på Gløshaugen.