Adresseavisen mener

NRK til sentrum vil bli bra for byen

NRK vil flytte til NTNUs nye universitetsområde. Det vil gagne både NRK, NTNU og byen.

Jo Ragnar Tremoen fra NRK og Merete Kvidal fra NTNU foran det mulige utbyggingsområdet bak Studentersamfundet hvor NRK kanskje kan bygge. 

Saken oppdateres.

NRK orienterte denne uka formannskapet om planene for å flytte fra dagens lokaler på Tyholt. Ingenting er avgjort, men NRK har undertegnet en intensjonsavtale med NTNU om å bygge nye lokaler i tilknytning til universitetets nye campus.

Vi mener det aller beste for alle parter blir om NRK plasseres så nært Trondheim sentrum som mulig. Den ideelle løsningen vil være at de får nye lokaler langs Høgskoleveien, mellom Studentersamfundet og hovedbygningen på Gløshaugen.

Det er nå avklart at en fylling i Nidelva vil gjøre det mulig å bygge på fengselstomta bak Studentersamfundet. Derfra og oppover mot hovedbygningen kan Samfundet utvide dagens lokaler, og NTNU kan bygge et senter for arkitektur, design, musikk og kunstfag.

Hvis det i tillegg blir plass til NRK langs denne aksen, kan vi få en campus der publikumsvennlige aktiviteter blir sentralt plassert. Slike virksomheter i dette området kan bety at både NTNU og NRK får større muligheter for å åpne seg mot byen enn i dag. Konserter, utstillinger og debattmøter er noen av mulighetene.

NRK har gode grunner til å flytte fra Tyholt, der de holder til i lokaler som ble bygget i 1987 med tanke på radio- og TV-sendinger. Medieutviklingen har ført til at NRK i dag driver med flere andre aktiviteter. Institusjonen vil ha stor nytte av tett kontakt med ulike teknologimiljøer på NTNU, der det foregår avansert forskning både på lyd, bilde og IT-teknologi.

Det er fortsatt ikke avklart hvordan det nye universitetsområdet blir. Ulike forslag til hvor forskjellige fagmiljøer kan plasseres er ute på høring, men det er ikke bestemt hvor den største utbyggingen vil skje. For Trondheims utvikling vil det være en fordel om NTNU bygger i retning Elgeseter bru og St. Olavs hospital og ikke utelukkende i sør.

Et attraktivt miljø med NRK og andre aktiviteter mellom Studentersamfundet og hovedbygningen vil både bli en verdifull tilvekst til Trondheim og en fordel for NRK og NTNU.

På forsiden nå