Adresseavisen mener

Smålig skattlegging av frivillig festivalarbeid

Det virker smålig og dumt å skattlegge frivillige for gratis inngang på festivaler.

Ufrivillig smålig: Det virker smålig å skjerpe kravet til at frivillige som jobber på festivaler må skatte for gratisbilletter under arrangementet, som her på Pstereofestivalen i Trondheim, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

I et felles innlegg i en rekke norske aviser i desember skrev statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og kulturminister Trine Skei Grande at frivilligheten er en del av grunnfjellet i det norske samfunnet. Det rimer særdeles dårlig med at finansminister Siv Jensen og hennes departement nå vil skattlegge gratisbilletter for frivillige på norske festivaler.

Finansministeren ønsker altså å skattlegge verdien av det som har vært vanlig belønning for å stille som frivillig på festivaler: Billetter eller festivalpass til arrangementet. De frivillige skal riktignok fortsatt få jobbe «gratis» og skattefritt når de er på vakt, dersom gratis inngang «er nødvendig for å få tilgang til det stedet der den frivillige innsatsen skal skje», som det heter i finansministerens brev til Stortinget, som svar på spørsmål om skattlegging av motytelser for dugnadsarbeid. Hvis det er dette som er avbyråkratisering av Norge, er det på tide å snu.

Siv Jensen slår fast at det ikke lenger er aktuelt med unntak for norske festivaler i denne saken. Da Skatteetaten rettet samme krav til norske festivaler i 2011, gikk daværende kulturminister Anniken Huitfeldt ut og sa at ingen frivillige på norske festivaler skulle skattlegges. Dagens finansminister vil det annerledes, og dagens kulturminister henviser til finansministeren.

Den varslede slutten på festivalunntak fra skatteregelen vil hovedsakelig ramme større arrangement. Det er nemlig en grense på 1000 kroner før skatteplikt inntrer. Med dagens prisnivå på dagspass og festivalpass på større arrangement som Pstereo, Steinkjerfestivalen, Olavsfestdagene og for eksempel Trondheim Rocks her i landsdelen, vil en slik skatteskjerping både skape byråkrati og påføre arrangører og frivillige et skatteansvar som neppe er egnet til å fremme frivilligheten her til lands.

Det er overraskende at en finansminister fra Fremskrittspartiet fronter skattlegging av nye områder, som tips i utelivsbransjen, skatt på diettreiser, bonuspoeng på reiser og kompensasjon for frivillig arbeid i kultursektoren. Det siste virker særlig smålig, urimelig og vanskelig å praktisere. Om det er reglene som er problemet, må de heller justeres.

På forsiden nå