Adresseavisen mener

Må si nei til enda et kjøpesenter på Lade

Politikerne i Trondheim må si nei til enda et kjøpesenter utenfor sentrum. I flyhangaren på Lade bør det bare selges plasskrevende varer som traktorer, biler og trelast.

Ja eller nei: Tirsdag skal bygningsrådet si ja eller nei til nytt kjøpesenter med detajvarehandel i enden av Haakon VIIs gate på Lade. 

Saken oppdateres.

Bygningsrådet behandler i dag en sak som er blitt svært vanskelig for kommunen. Flyhangaren fra andre verdenskrig er snart ferdig bygget om, og utbyggeren har inngått avtaler om hvilke forretninger som skal inn. En sportsforretning, en elektrisitetsforretning og et varehus med mange slags varer, både smått og stort, skal etter planen flytte dit.

Reguleringsplanen sier at bare plasskrevende varer skal selges i dette området. Butikker som selger tennisballer og strykejern hører ikke hjemme der. Men hangarens eiere har søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene, og det er denne søknaden politikerne nå skal innvilge eller avslå.

LES OGSÅ: Mener politikerne blir presset til å si ja

Ideelt sett er denne saken enkel. I ei tid da Midtbyen sliter med synkende omsetning og mange handelsdrivende mener vi har for mye handelsareal i Trondheim, må politikerne si nei til søknaden om dispensasjon. Det vil være best for utviklingen i Trondheim om reguleringsbestemmelsene blir fulgt.

Det blir likevel en vanskelig avgjørelse å ta, for prosessen har gått så langt at kommunen risikerer et betydelig krav om økonomisk erstatning hvis politikerne nå setter foten ned.

LES OGSÅ: Stor uenighet mellom Lade Arena og de som bygger hangaren

De som står bak prosjektet, har fått godkjent både rammesøknad og igangsettelsessøknader. Kommunen har rotet seg inn i et uføre gjennom en uoversiktlig saksbehandling. Byggesakskontoret sa i 2017 ja til søknader som politikerne burde fått anledning til å behandle, og kommunens administrasjon har innrømmet at saksbehandlingen har vært for dårlig. Nå har byggearbeidene kommet så langt at mange i bygningsrådet antakelig vil mene at de ikke har noe annet valg enn å si ja til søknaden om dispensasjon.

Vi har sett mange eksempler på byutviklingssaker som ser ut til å rulle og gå av seg selv og at politikerne etter hvert føler de ikke har noe annet valg enn å godkjenne utbyggernes planer. Hvis de sier ja til et nytt kjøpesenter med detaljhandel, vil det svekke Midtbyen ytterligere og føre til enda mer trafikk i den allerede hardt belastede Haakon VIIs gate. Et ja vil også bety at politikerne ikke har god nok kontroll med byutviklingen.

På forsiden nå