Adresseavisen mener

Gratis SFO er feil prioritering

Det er sikkert mange som gleder seg over Arbeiderpartiets SFO-vedtak.

Mange ville nok ha satt pris på gratis SFO, men vi er mer tjent med å bruke penger på å heve kvaliteten i SFO og skole, skriver Adresseavisen på lederplass. 

Saken oppdateres.

Partiet vil innføre gratis kjernetid for alle skolefritidsordninger i Trondheim. Det betyr at foreldre ikke trenger å betale for at eleven er på SFO fra skoledagens slutt kl. 13.30 til kl. 15.30. Det er vanskelig å ikke juble over noe som tilbys gratis. Problemet er at det er ingenting som heter gratis annet enn i politikernes valgløfter. Det betyr egentlig at pengene må hentes fra et annet sted.

Vi mener det er feil prioritering å bruke penger på et gratistilbud til alle. Det er mer fornuftig å bruke penger på å heve kvaliteten både i skolen og SFO, samt å innføre ordninger med gratis kjernetid til familier med lav inntekt eller spesielle behov. Regjeringen har nylig gjennomført et prøveprosjekt med gratis kjernetid i SFO som et integreringstiltak på utvalgte skoler. Erfaringene fra Lilleby og Huseby skoler i Trondheim er gode. Det er heller ikke vanskelig å finne gode argumenter for gratis kjernetid: Ingen barn trenger å dra alene hjem til tomt hus og en skjerm, i stedet deltar det i lek og aktiviteter med andre. Spørsmålet er om dette er det viktigste nye velferdstiltaket å prioritere i en tid hvor vi må vente oss strammere budsjetter.

SFO er et frivillig, kommunalt tilbud for elever på 1.- 4. trinn i Norge. SFO er ikke undervisning med et pedagogisk innhold, men et sted hvor ungene kan drive med aktiviteter, leke, spise og gjøre lekser til foreldrene kommer hjem fra jobb. SFO har den siste tida vært debattert fordi det er store forskjeller i pris og kvalitet. Høyre og Venstre i Trondheim har nylig foreslått at det skal stilles strengere krav til kvalitet i SFO. Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for innhold, matservering og foreldrebetaling. Selv om SFO er frivillig, er det svært mange som går i SFO.

Gratis kjernetid i Trondheim og Klæbu anslås å gi kommunen en merkostnad på 133 millioner kroner. Det forutsetter at staten må bidra. Nasjonalt vil ordningen koste 4,5 milliarder kroner. Vi hadde fått mer igjen på å bruke pengene til å forbedre SFO eller skolen. Det viktigste tiltaket for å utjevne forskjeller er å gi alle barn en god utdanning. Handler SFO-vedtaket om at Ap ønsker heldagsskole, er vi mer tjent med at de er åpne om det, slik at vi kan diskutere nettopp heldagsskole.

LES OGSÅ: Elbilistene må slippe bompenger - foreløpig

På forsiden nå