Adresseavisen mener

Sørsamisk kultur må bli mer synlig i byen

Mange fikk øynene opp for den sørsamiske kulturen i Midt-Norge under jubileumsåret Tråante 2017 (Trondheim 2017).

Alle nye fylkesskilt skal også ha samisk tekst, og etter at trøndelagsfylkene ble slått sammen, hilses du velkommen til Trööndelagen fylhke. 

Saken oppdateres.

Likevel er ikke sørsamisk språk og kultur veldig synlig i Trondheims bybilde til vanlig. Flere offentlige skilt på sørsamisk, flagging på samenes nasjonaldag og bedre offentlig informasjon kan løfte fram at Trondheim er en del av et samisk område.

Det sørsamiske området strekker seg fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør på norsk side. Trondheim har mange samisktalende innbyggere, og Trondheim kommune er den største valgkretsen i det sørsamiske området. Samtidig er det få innslag i det offentlige rommet som minner oss om at byen er en del av Sameland. Bystyret i Trondheim skal førstkommende torsdag behandle en sak der rådmannen går inn for å styrke sørsamisk kultur og språk i byen. En mulighet er å gjøre flere offentlige skilt tospråklige. Eksempelvis kan det sørsamiske navnet Tråanten tjïelte bli det offisielle samiske navnet for Trondheim kommune. Ett eller flere kommunale bygg bør også få samisk skilting, og flere kommunale bygg bør flagge på samenes nasjonaldag 6. februar. Det tas også til orde for at nasjonaldagen blir en fast årlig markering.

Bedre informasjon om det samiske tilbudet i skolen og barnehagen, er også et tiltak som kan fremme kulturen og språket. Selv om Trondheim har mange samisktalende innbyggere, er det få foreldre som ber om at barna får undervisning i samisk på skolen eller i barnehagen.

LES OGSÅ LEDEREN: Det er tid for mer bærekraftig hyttebygging

Sørsamisk er ett av tre samiske språkene og er under sterkt press. Statusen til språket er imidlertid stigende, blant annet står det relativt sterkt i Snåsa. Samtidig er det få som snakker sørsamisk, og det brukes sjelden i det offentlige rommet.

Selv om stadig flere har fått med seg at det finnes samer sør for Nordkalotten, er det fremdeles mange som ikke er klar over at Trøndelag er et samisk område. Tiltakene som rådmannen skisserer, er derfor steg i riktig retning. Men det krever tettere kontakt med samiske organisasjoner og Sametinget. Sverresborg Trøndelag Folkemuseum i Trondheim går fram som et godt eksempel. I samarbeid med den lokale sameforeninga jobber museet med å bygge en permanent, utendørs sameleir.

LES OGSÅ LEDEREN: Når varsling blir misbrukt

På forsiden nå