Adresseavisen mener

Sikkerheten på ferjene må gjennomgås

Vi fikk denne uka en alarmerende rapport om sikkerheten på norske ferjer. Nesten 60 prosent av de ansatte på ferjene tviler for eksempel på at de kan håndtere panikk blant passasjerene. Det trengs en gjennomgang av sikkerheten på ferjene snarest.

Ansatte på norske ferjer er bekymret for sikkerheten om bord. Det gjelder ikke nøvendigvis på de nye ferjene mellom Flakk og Rørvik.  Foto: Geir Magne Sætre

Saken oppdateres.

Rapporten bygger på intervjuer og spørreundersøkelser både blant passasjerer og ansatte. Passasjerene har større tiltro til sikkerheten enn de ansatte har. Det er en fattig trøst når et flertall av de ansatte mener at passasjerene i stor grad må redde seg selv hvis det oppstår en krisesituasjon.

Ved mindre ulykker vil nok de fleste klare å ta seg ut via livbåter eller redningsstrømper, men barn, eldre og funksjonshemmede kan få problemer. Avdelingslederen for sikkerhet i Norsk Sjøoffisersforbund, Morten Kveim, sier det slik: - Det er ikke utrygt å ta ferje, men det er ikke nødvendigvis trygt for alle.

LES OGSÅ: De nye hybridferjene mellom Flakk og Rørvik ble døpt i januar

Nesten 40 prosent av de ansatte mener de vil få problemer med å slokke brann. Bare tre av ti ferjeansatte mener funksjonshemmede kan regne med å få hjelp i en krisesituasjon. Dette er alvorlige tall.

Rapporten er utarbeidet av selskapet Safetec på oppdrag fra Sjøoffisersforbundet, Sjømannsforbundet og LO. For oppdragsgiverne er nok rapporten et redskap i arbeidet med å sikre bemanningen på ferjene. Bemanningen er blitt kraftig redusert de siste årene, og rapporten viser at det særlig er ferjer med få ansatte som vil få problemer med å hjelpe passasjerene i nødstilfeller.

Kritikken fra sjøfolkene rammer særlig Sjøfartsdirektoratet, som de mener godkjenner det meste rederlagene ønsker seg. Mer effektiv drift er en målsetning også for rederlagene, og det er fristende å spare på bemanningen. Hvis hver enkelt ansatt får flere passasjerer å ta seg av, blir det naturlig nok vanskeligere å hjelpe alle. - Jeg tror kapteinenes tillit til Sjøfartsdirektoratet er lik null, sier en ferjekaptein til Klassekampen.

LES OGSÅ LEDEREN: De nye ferjene gir fosningene et mye bedre tilbud

Sjøfartsdirektoratet har ansvaret for sikkerheten til sjøs og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. Hvis ikke direktoratet selv foretar en grundig gjennomgang av sikkerheten på ferjene, må departementene gi dem beskjed om å gjøre det.

På forsiden nå