Hvor mange bryr seg om hvilken dag det er i morgen?

Skal vi få ny fart på 1. mai, må vi heller kalle dagen lønnsmottakernes dag enn arbeidernes kampdag.

LO-leder John-Peder Denstad på talerstolen for to år siden. Hvis LO vil ha større oppslutning om dagen, trenger de bredere paroler og oppslutning fra flere grupper.   Foto: Christine Schefte

Vi har det godt her i landet. Velstandsutviklingen har ført til at de fleste av oss ikke lenger har så mye å kjempe for. Jo, vi har barnefattigdom, vi har sosial dumping og forskjellene har økt jevnt og trutt de siste årene. Det er fortsatt mye å rydde opp i når det gjelder midlertidige ansettelser, deltidsarbeid og bemanningsbyråer.