Adresseavisen mener

Norske tog trenger flere sovevogner

Jernbanen i Norge er kraftig omorganisert de siste årene. Målsetningen var at togene skulle bli mer effektive og lønnsomme, men i praksis ser det ganske annerledes ut, ikke minst når det gjelder nattogene som mangler sovevogner.

Vy har skrevet brev der det er høyst uklart hvorfor de ikke har mange nok sovevogner.  Foto: Berit Roald, Scanpix

Saken oppdateres.

Spesialsykepleier Gro Lillebø fra Trondheim fikk voldsom respons på sosiale medier da hun fortalte om dette problemet. Hun foretrekker, fornuftig nok, å ta nattoget fra Trondheim til Oslo. Dessverre opplever hun stadig at togene har for få sovevogner. Soveplassene er som regel utsolgt. Da hun skrev til NSB, som nå heter Vy, og etterlyste flere sovevogner, fikk hun et svar som fikk mange til å le. Men svaret viser at jernbanedriften har et problem som regjeringen må se nærmere på.

Hvis Vy skal kjøre flere sovevogner, må ikke mindre enn fem ulike aktører inn i bildet. I tillegg til Vy, er Jernbanedirektoratet, Norske tog AS, Bane Nor og flere togprodusenter involvert. Svarbrevet fra Vy beskriver situasjonen slik:

«Jernbanedirektoratet har det overordnede ansvaret for jernbanetilbudet. De bestiller togkapasitet hos Norske tog AS som igjen kjøper lokomotiv og vogner av togprodusenter. Togavganger bestiller Jernbanedirektoratet i dag hos Vy som deretter bestiller avgangstider hos Bane Nor og leier tog av Norske tog. (...) Vi leier i dag alle sovevognene Norske tog har.»

LES OGSÅ: Prisen på NSBs navnebytte kunne finansiert ni sovevogner

I tillegg til dette virvaret av selskap som har ansvaret for ulike oppgaver, er det et helt annet selskap som selger togbillettene, og enda et selskap som vedlikeholder togene. Denne oppsplittingen av oppgaver har en lengre forhistorie. Ulike EU-direktiv har åpnet for mer konkurranse og gjort det vanskelig å opprettholde statlige monopol. Norske regjeringer av ulik farge har fått med seg Stortinget på vedtak som har gitt oss et system der det er vanskelig å peke på én ansvarlig instans.

Sakens kjerne er likevel relativt enkel. Flere bør reise med tog. Det vil være en fordel både for klimaet og for trafikken på veiene. For at flere skal ta toget, må de bli hurtigere og mer punktlige. Togene må også få flere sovevogner. Når ingen av de ulike jernbaneselskapene tar ansvar for dette, må samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ta affære. Ett sted må ansvaret plasseres.

sovevogn vy 
        
            (Foto: privat)

sovevogn vy  Foto: privat

På forsiden nå