Adresseavisen mener

Klimaarbeid må bli mer målretta i kommunene

Mange trønderske kommuner nord i Trøndelag har tallfestet mål for kutt i klimagasser. Likevel øker utslippene i halvparten av kommunene.

Industri fører til utslipp av klimagasser. Her fra Verdal Industripark i Trøndelag.   Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

Det er flere årsaker til at de mislykkes, men det er åpenbart at klimaarbeid i for liten grad gjennomsyrer alle beslutninger som en kommune tar.

Det er Trønder-Avisa som presenterer en oversikt over klimagassutslipp i kommunene i det tidligere Nord-Trøndelag. Tallene kommer fra Miljødirektoratet og viser at utslippene har økt i 13 av 23 kommuner siden 2009. Økningen kan ha flere forklaringer. Noen steder skyldes den vekst i befolkning eller industri. Noen kommuner kan dessuten ha hatt høyere utslipp enn normalt fordi finanskrisen i 2008/2009 førte til lavere aktivitet og dermed mindre utslipp i 2009.

LES OGSÅ LEDEREN: Siv tråkker på gassen. Hun burde bremse

Det er et lovfestet mål at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. For å få til dette, må utslippene reduseres kraftig. Alle må jakte på utslippskutt, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Men det er ikke en smal sak å få til dette når en kommune verken har ambisjoner, konkrete mål eller er usikker på hvordan innsatsen skal måles. Selv om flere kommuner har tallfestet hvor mye som skal kuttes, har de ulike måter for beregning. I fjor lanserte imidlertid Miljødirektoratet et nytt verktøy som både måler utslipp og beregner effekten av klimatiltak i kommunene.

Klima har kanskje ikke vært den mest sexy saken for en lokalpolitiker å fronte. Kanskje er det andre saker som får oppslutning i lokalsamfunnet. Mange kommuner sliter dessuten med å prioritere klimaomstilling i en hverdag der de må bruke penger på mange lovpålagte krav. Dermed blir et svært viktig arbeid avhengig av ildsjeler og enkeltpersoner. Sånn kan det ikke være. I stedet må klimaarbeid innarbeides i kommunens regler og rutiner. En felles mal for hvordan de kan kutte utslipp, kan bidra til at arbeidet blir mer målretta. Stjørdal, som har hatt en økning i utslipp, har ansatt en rådgiver i full stilling som skal sette klima på dagsorden i alle ledd. Ved at noen tenker på helheten, øker sjansen for å få til kutt som monner.

På forsiden nå