Adresseavisen mener

Kampen mot hallen på Øya bør være over nå

Bygningsrådet i Trondheim gjorde klokt i å gi dispensasjon slik at oppdrettsmessa Aqua Nor fortsatt kan arrangeres i Trondheim Spektrum til høsten.

Den nye hallen på Nidarø er snart ferdig. Nå bør kampen mot Trondheim Spektrum ta slutt, skriver Adresseavisen på lederplass  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Arbeidet i Klostergata blir ikke ferdig til august. Da skal den store akvakulturmessen Aqua Nor holdes i Trondheim Spektrum. Derfor søkes det om dispensasjon fra kravet om at arbeidene med å utbedre innfartsveien til hallen må være ferdig før den tas i bruk. Et flertall i bygningsrådet har sagt ja til å innvilge en slik søknad. Det skjedde mot Høyre og SVs stemmer.

Konsekvensene av å stemme slik de to partiene gjorde i bygningsrådet, ville vært store. Aqua Nor er en viktig messe for Trondheim og gir næringslivet i byen store inntekter. Høyres og SVs holdning i saken virker preget av et ønske om å fortsette kampen mot den omstridte storhallen som nå reiser seg på Øya. Hadde de to partiene fått viljen sin, ville det også fått store konsekvenser for økonomien til selskapet som skal drifte den nye hallen.

Vi forstår godt innvendingene flere politikere har hatt mot prosessen som ledet frem til vedtaket om å bygge den nye storhallen på Øya. Men nå er vedtaket fattet, og hallen er i ferd med å bli ferdig. Da må også kampen mot Trondheim Spektrum ta slutt.

KrFs Geirmund Lykke lurte i bygningsrådet på om motstanderne av en dispensasjon ønsket å gjøre mest mulig for å skade Trondheim Spektrum. Det er lett å forstå hans spørsmål. Messene på Nidarø er viktige for Trondheim og en viktig forutsetning for at Trondheim Spektrum skal ha inntekter til å finansiere sine investeringer. Å bli tvunget til å avlyse Aqua Nor ville vært skadelig for Trondheim som messeby og for den nye hallen.

Det må likevel understrekes at det er ingen grunn til å ta lett på trafikksikkerheten i Klostergata. Den nye hallen ligger i enden av en blindvei, og trafikken til og fra kan skape problemer. Det må politikerne som har vedtatt byggingen av Trondheim Spektrum løse på en forsvarlig måte. Vi forutsetter at det ikke lempes på kravene til sikkerheten langs veien, selv om det nå gis dispensasjon slik at hallen kan huse Aqua Nor før arbeidet i Klostergata er ferdig.

På forsiden nå