Gjestekommentar:

Elevenes tro på Jesus er under press

Skolen skal ikke undervurdere sine elever og tro at «for en bolles skyld» vil elevene la seg overbevise om å bli Jesu disippel.

Jeg tror på Jesus som min frelser. Jeg er kristen når jeg studerer på Nord universitet, når jeg er på jobb, når jeg er Ap-politiker, når jeg er med venner og når jeg er hjemme. Troen er ikke noe jeg kan slå av eller på, skriver Bafondoko i denne gjestekommentaren.  Foto: Glen Musk

I Sirdal kommune har rektor ved Tonstad skole skapt uro blant kristne ungdommer. Det kristne elevfelleskapet har fått forbud mot å dele et bollemåltid i lunsjen fordi rektor hevder at boller er «lokkemat» når skolelaget inviterer til andakt, bibelesing og bønn i friminuttet. Saken har skapt reaksjoner og nå har rådmann i Sirdal kommune opphevet forbudet og instruert elevene om at matserveringen må bli tonet ned.