Adresseavisen mener

Nå må det ryddes opp i togrotet

I årevis har det blitt snakket om en stor satsing på Trønderbanen og Meråkerbanen. Nå viser det seg at de nye togene som er kjøpt inn, er for tunge til å kjøre på enkelte strekninger. Vi begynner å bli lei av togrotet i Trøndelag.

Trønder- og Meråkerbanen skulle få nye og moderne tog. Men nå viser det seg at togene er for tunge for Meråkerbanen. Vi begynner å bli lei av alt togrotet i Trøndelag, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Trygve Ulriksen Skogseth

Saken oppdateres.

Denne uka kom nyheten om at de nye hybridtogene som er kjøpt inn på Trønderbanen, Rørosbanen og Meråkerbanen, ikke kan kjøre på strekningen mellom Hell og Storlien. Årsaken er at de er for tunge. Skal de brukes på Meråkerbanen, trengs det betydelige utbedringer av traseen, eller dispensasjoner fra vektbegrensningen.

Diskusjonen om å elektrifisere togstrekningene og dermed skape en raskere og bedre forbindelse gjennom Trøndelag, har pågått i en årrekke. Først vedtok Stortinget at strekningene skulle elektrifiseres, men de planene ble etter hvert lagt bort. Det skjedde fordi regjeringen gikk inn for at det heller skulle kjøpes inn hybridtog som skulle være en mer fremtidsrettet løsning. De nye togene kan både gå på diesel og strøm, og også bygges om til å drives av for eksempel hydrogen. Det er en mer fleksibel løsning med tanke på fremtiden, men foreløpig skal togene gå på diesel der det ikke finnes kjøreledninger. De nye togene har større kapasitet, som er positivt for at flere skal kunne benytte toget gjennom Trøndelag.

Men så viser det seg at de nye togene likevel ikke kan brukes på Meråkerbanen uten utbedringer av togskinnene eller dispensasjoner. Det vurderes også om det er en løsning å fortsette med gamle tog på Meråkerbanen. Gamle tog er ikke en god nok løsning. En skulle kunne forutsette at slike forhold lot seg avklare i god tid før 14 nye togsett kjøpes inn og planene om elektrifisering legges vekk.

Satsingen på jernbane i Trøndelag trenger ikke flere utsettelser. Toget må få økt frekvens og mindre utslipp enn i dag. Det må bli ryggraden for transport gjennom fylket og et viktig bidrag for å nå målet om nullvekst i biltrafikken. Dersom de nye togene ikke kan brukes som planlagt uten nødvendige investeringer på skinnegangen, så må myndighetene sørge for at det bevilges penger til det. De får det til i Sverige, da må det være mulig også på vår side av grensa.

På forsiden nå