Adresseavisen mener

Må få bedre kontroll av turistfisket

Kontrollen av turistfiskerne må bli bedre for å hindre overfiske og smugling.

Utenlandske fritidsfiskere i full gang med å høste fra havet. Men ikke alle holder seg til lovlig kvote når de reiser hjem med fangsten.  Foto: DAN ÅGREN

Saken oppdateres.

Betydelige mengder fisk blir smuglet over grensen av turistfiskere i Trøndelag hvert år. Beslaget av 350 kilo ferdig filetert torsk som nylig ble gjort ved grensa på Sørli i Lierne, er bare toppen av isfjellet, frykter fiskerinæringen. Dette er økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet som krever skjerpet regelverk og økt kontroll.

Det såkalte turistfisket er blitt en betydelig virksomhet som har skapt mange arbeidsplasser langs kysten. Det opprettholder og styrker små lokalsamfunn. Det er bra. Men vi opplever nå en så stor vekst i denne næringen at det er grunn til å se om regelverket følges, og om det eventuelt bør reguleres mer.

LES OGSÅ: Vi doble fiskekvoten for turister

Havforskningsinstituttet kartlegger omfanget av fritids- og turistfisket i Norge. På Østlandet er uttaket av fisket nå så stort at torskefisket er forbudt i store kystområder. Også i Trondheimsfjorden er bestanden av kysttorsken for lav, men fisket er foreløpig ikke regulert i vår region.

I fjor innførte Fiskeridirektoratet nye krav til rapportering fra bedrifter som leier ut båter og innkvartering for turister. Hensikten er å få en bedre oversikt over hvor store mengder fisk som blir tatt opp. For fiskere som kan dokumentere at de er tilknyttet godkjente bedrifter, er kvoten 20 kilo filetert fisk, mot ti kilo for de uten slik dokumentasjon. Denne rapporteringsordningen har så langt ikke fungert godt nok.

LES OGSÅ: SV vil stille strengere krav til turistfisket

Mange utenlandske fritidsfiskere tilbringer flere uker i Norge i løpet av et år og fisker betydelige mengder fisk, hovedsakelig torsk. Fangsten skal i stor grad finansiere turen for flere av disse, og de kan bli fristet til å ta med mer fisk hjem enn den lovlige kvoten. Det fører også til smugling i større eller mindre grad. Under kontrollen ved Sørli ble ni utenlandske fiskere politianmeldt. De kan vente seg betydelige bøter. I tillegg blir fisken kassert. Det ble i fjor gjort fem beslag av fiskesmugling i Trøndelag og 68 i hele landet. Det er et lavt antall, men mengden fisk som er tatt, gjør ikke saken mindre alvorlig.

Når vi nå går inn i en ny sesong for turistfisket, forventer vi at tollvesenet øker kontrollene. Vi forventer også at turistnæringen skjerper seg og rapporterer inn fisken som fanges. Næringen må også i større grad tenke miljø og ressursforvaltning, slik at fangstene blir utnyttet på best mulig måte.

På forsiden nå