Adresseavisen mener

En pinlig veitabbe som skaper mer kø og fare

Den nye E6 ut fra Trondheim til Klett skaper problemer når trafikken er stor. Det oppstår lange og farlige køer på E6. Nå må det ryddes opp.

Når trafikken er stor oppstår det farlige køer på E6. Årsaken er avkjørselen til E39 og rundkjøringen som ble bygd i stedet for et planfritt kryss. Nå må det ryddes opp i denne tabben, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

I stedet for å bygge et planfritt kryss for å ta unna trafikken mot Orkanger, ble det bygget en rundkjøring på Klett. Nå viser det seg at den skaper lange køer og opphoping av biler som står i kø på motorveien.

Det var Statens Vegvesen som bygde veien som ble åpnet i februar. Opprinnelig skulle den koste 1,2 milliarder, men prosjektet skapte store budsjettoverskridelser. På grunn av overskridelsene ble det besluttet å spare 140 millioner på å bygge en rundkjøring på Klett og å kutte ut et krabbefelt. Nå viser det seg at den innsparingen slo fullstendig feil.

Statens Vegvesen forutså ikke at byggingen av en rundkjøring kunne medføre køer slik vi blant annet så i pinsa. Det er merkelig at våre fremste fagfolk på veiutbygging ikke hadde kompetanse til å beregne at køene ville oppstå med en slik løsning. Hadde disse oppslysningene ligget på bordet da Trondheim kommune, fylkeskommunen og Miljøpakken godkjente planene for en rundkjøring, kunne situasjonen vært en helt annen enn i dag.

Byggingen av E6 mellom Trondheim og Klett illustrerer problemene med at store veiprosjekter skaper store kostnadsoverskridelser. Når budsjettene sprekker i så stort omfang som i dette prosjektet, er det nødvendig å finne de riktige måtene å spare penger på. Det er viktig at Miljøpakken sørger for å holde ugiftene nede, og ikke bare dekker det inn mer mer bompenger. Men i dette tilfellet har kostnadskuttene skjedd på feil måte. Vi skulle tro at en ny vei til rundt tre milliarder kroner førte til at vi fikk en løsning som fjernet køene, ikke en som skapte nye og farlige situasjoner. Her har noe gått veldig galt i planleggingen og analysene av å endre krysset på Klett.

Vegvesenet vurderer tiltak som kan bedre forholdene, både på kort og lang sikt. Det er nødvendig. Mye tyder på at vi må leve med lange køer i Storlersbakken en tid. I første omgang haster det med å utbedre sikkerheten slik at ikke alvorlige ulykker oppstår. På sikt må det mer omfattende tiltak på plass for å løse problemet.

På forsiden nå