Adresseavisen mener

Menneskelige hensyn må telle mer i asylsaker

Det brede asylforliket på Stortinget fra 2015 skapte en strammere linje i asylpolitikken. Det var nødvendig. Men utsendelsen av Abbasi-familien i Trondheim viser at menneskelige hensyn ikke veier tungt nok.

Det er et bredt folkelig engasjement i Trondheim mot at Abbasi-familien skal returneres til Afghanistan. Denne saken viser at menneskelige hensyn ikke veier tungt nok i asylsaker, skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Leikny Havik Skjærseth

Saken oppdateres.

I utgangspunktet har vi forståelse for at det var nødvendig å stramme inn asylpolitikken, slik Høyre, Frp, KrF, Venstre, Ap og Sp gjorde for noen år siden. Norge opplevde en flyktningstrøm som var krevende å takle.

Innstramningen innebar at Utlendingsnemnda (UNE) fikk beskjed om å legge mer vekt på såkalte innvandringsregulerende hensyn slik at det ikke virker så attraktivt å komme til Norge for å søke om asyl.

Et lite land som vårt må føre en streng og rettferdig asylpolitikk. Abbasifamilien mistet oppholdstillatelsen fordi myndighetene mener de løy om sin status. Det skal ikke lønne seg å lyge. Likevel mener vi at denne saken viser at menneskelige hensyn vektlegges for lite.

Den afghanske familien Abbasi fikk nylig et nytt avslag fra UNE. De søkte om opphold på humanitært grunnlag. I avslaget argumenterer UNE med at det er sterke menneskelige hensyn som taler for å gi opphold, men at de innvandringsregulerende hensynene veier tyngre.

Det er vanskelig å styre norsk asylpolitikk på bakgrunn av enkeltsaker. Men å sende tre unge mennesker til en svært usikker skjebne i Afghanistan, et land de ikke kjenner og som regnes som verdens farligste land, tyder på at de menneskelige hensynene er tillagt for liten vekt. Etter at mor i familien ble syk, vil de tre ungdommene nå bli sendt til Kabul alene.

Det er lett å forstå det brede folkelige engasjementet til støtte for Abbasi-familien. Norsk asylpolitikk må kunne tåle møtet med enkeltskjebner dersom den skal ha legitimitet. Vi er enig med ordfører Rita Ottervik (Ap), stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) og Venstre-leder Trine Skei Grande når de ber om at menneskelige hensyn må vektlegges tyngre enn UNE gjør i dag.

På forsiden nå