Debatt:

Kanskje Trondheims største skatt?

Middelalderbyen Trondheim har noen av landets største bygningshistoriske og arkeologiske skatter. Men den aller største skatten er kanskje det høyst levende fagmiljøet i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

Eva Stavsøien ble NDRs første kvinnelige steinhugger i 1988. Hennes fagmiljø hylles av riksantikvaren i dette debattinnlegget.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Det er ikke mulig å være riksantikvar og ikke være ekstra glad i Trondheim. Byen som aldri slutter å gi oss nye kulturhistoriske opplevelser og ny kunnskap om både vikingtid og middelalder. I mai hadde jeg gleden av å delta i åpningen av utstillingen av Klemenskirkeruinen, kirken der Olav den hellige ble bisatt på et høyalter da han ble erklært hellig av Biskop Grimkjell i 1031. Et fantastisk arkeologisk funn som igjen satte Trondheim på kartet, både nasjonalt og internasjonalt, og et «must see» for alle som er opptatt av historie.

SE FIGURENE: Hvem er hvem på Vestfronten?

LES OGSÅ: En takk til katedralbyggerne

Hanna Geiran  Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

Men om jeg fikk velge hvor i Trondheim jeg helst ville tilbragt en drømmedag, måtte det vært sammen med de utrolig dyktige fagfolkene i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR). I år feirer NDR sitt 150-årsjubileum. Det har vi all grunn til å markere. Midt i Trondheim finnes i dag et fagmiljø som ikke bare sørger for å restaurere og vedlikeholde Nidarosdomen, Norges nasjonalhelligdom. Fagmiljøet ved NDR er også et uunnværlig kunnskapsmiljø for resten av landet.

Nidaros Domkirke Restaureringsarbeider ble etablert i 1869. Da lå Nidaros domkirke delvis i ruiner. Kirken var herjet etter flere branner i middelalderen, og var en ganske annen enn katedralen vi kan oppleve i dag. Gjenreisningen var et viktig prosjekt for den delvis selvstendige nasjonen Norge. I 150 år har håndverkere av ypperste klasse jobbet kontinuerlig, først for å gjenreise kirken, deretter med et stadig pågående vedlikeholdsarbeid. I dag er den løpende forvaltningen av Nidarosdomen, med vedlikehold, drift og kontroll, svært viktige og komplekse oppgaver og et stort ansvar. Et ansvar jeg er trygg på at NDR forvalter på en svært god måte.

LES MER: 75 år gammel skrev den alkoholiserte steinhuggeren et rørende brev til Fattigkommisjonen

LES OGSÅ: Vi blir spurt om ikke Nidarosdomen snart er ferdig restaurert

NDRs erfaring og kompetanse på katedralbygging og -restaurering er på høyt nivå, også i internasjonal sammenheng. Det gjelder særlig steinhugging, -konservering og -muring. Både vi hos Riksantikvaren og andre fagmiljøer går til NDR for svar. Også innen blyglassmaleri, gipsmaking og smedfaget har NDR spisskompetanse. For ikke å glemme dyktige utøvere innen tømrer- og snekkerfaget. For noen av disse håndverksfagene er NDR avgjørende for at vi i det hele tatt har kompetansen i landet. Sammen med den forskningen som foregår ved NDR, gir dette en dyp kunnskap om bygningshistorie, materialbruk og metoder som er anvendt på steinbygninger.

Innen kulturminnevernet er mangelen på håndverkskompetanse en av våre akilleshæler. Kunnskap om gamle håndverkstradisjoner er avgjørende for at vi skal klare å ta vare på kulturminnene våre. Og NDR deler på kunnskapen sin. I dag kommer dette flere kirker til gode. NDR har gjennomført en rekke tilstandsundersøkelser og konserveringsarbeider på klebersteinsmurverk og - skulpturer i andre kirker. Med deres dyktighet på glassmalerier har de utført krevende konservering og restaureringsarbeider av glasskunsten i mange kirker.

I Norge står kirkene i en særstilling som kulturminner. De forteller om 1000 års kulturhistorie og er blant de fremste eksemplene innen arkitektur, kunsthistorie og håndverk. Dessverre står det dårlig til med flere av våre middelalderkirker i stein. Behovet for istandsetting og vedlikehold av disse kirkene er stort, og med dagens etterslep står vi foran en enorm oppgave. Erkjennelsen av denne oppgaven er økende, også politisk.

LES OGSÅ: Domen var en skam for landet

Arbeidene med å bygge en steinkirke på Nidarneset, der Olav den hellige først ble begravet, startet i år 1070. Byggeprosjektet skulle til slutt bli den kirken vi i dag kjenner som Nidarosdomen, Nord-Europas viktigste pilegrimsmål. På samme måte som pilegrimene tok seg til Nidaros i middelalderen, besøker hundretusenvis Nidarosdomen hvert år. Selv om kirken har nyere deler, er steinen og skulpturene tilhugget på samme måte som for snart 950 år siden. Å se steinhuggerne og andre håndverkere jobbe, gir en ekstra dimensjon til forståelsen av vår nasjonalhelligdom. Med sin kunnskap om gamle teknikker og materialer, blir fagfolkene i NDR vårt sterkeste bånd til fortidens håndverkere. De sørger for det spennende møtet mellom fortid og nåtid i Nidarosdomen.

Kompetansemiljøet i NDR vil i fremtiden være en enda viktigere ressurs i arbeidet med våre andre steinkirker. Dere i Trondheim kan være stolte av å ha en virksomhet midt i byen, der mennesker med lidenskap for faget forvalter mange århundrer med kunnskap. Gjør ekstra stas på dem i år.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå