Debatt:

AtB svarer etter anklager om sabotasje: Ingen grunn til bekymring

Saken oppdateres.

Svein Rasmussen uttrykker 10. september en bekymring for at AtB skal «ta seg til rette» og «sabotere» en kommunal organisering av elsparkesykler i Trondheim, den bekymringen er det heldigvis ingen grunn til. AtB ønsker nettopp det samspillet med Trondheim kommune som Rasmussen spør etter.

LES HELE DEBATTINNLEGGET HER: I AtBs tvetydige svar ligger et signal om at de kan tenke seg å ta seg til rette

Trondheim kommune og AtB er offentlige aktører som begge har et tydelig samfunnsoppdrag, selv om kommunens oppdrag selvsagt er langt større og bredere enn AtBs samfunnsoppdrag knyttet til mobilitet. Ulikheten i samfunnsoppdraget gjør at både rolle og tilnærming til nye mobilitetsformer som elsparkesykler blir ulik. Kommunen har ønsket å se på muligheten til å «regulere» utleie av elsparkesykler for å balansere nytteverdien for de som benytter elsparkesykler opp mot de ulempene de påfører andre som benytter det samme byrommet.

LES BAKGRUNN: Nå kaster AtB seg på elsparkesykkelbølgen

For AtB er elsparkesykler en del av et helhetlig mobilitetstilbud som består av både private og offentlige mobilitetstjenester og dekker hele spekteret fra bysykler, bilutleie, drosjer til buss, båt og tog. Skal vi som by og fylke lykkes med å nå lokale og nasjonale målsettinger for klima og miljø, deriblant «nullvekstmålet» for bruk av privatbil, må alternativet privatbil være godt.

Da må det være enkelt for de reisende i Trondheim og Trøndelag å sette sammen pakker av ulike mobilitetstilbud som passer akkurat til det reisebehovet de har. Noen ganger kan en slik pakke være en kombinasjon av sykkel, buss og gange, andre ganger kan det være tog, buss og elsparkesykkel.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Om elsparkesykkelen alene bidrar til å redusere bilbruk er veldig avhengig av hvor og hvordan den brukes. Som AtB skrev i Ordet fritt 5. september erstatter elsparkesykler i sentrum i liten grad bilbruk. AtB ønsker å få elsparkesyklene til å bli en fornuftig del av et helhetlig mobilitetstilbud ikke bare i Trondheim, men også i andre byer i Trøndelag. Hvordan vi skal gjøre dette er fortsatt i støpeskjeen, men tilnærmingen vil kanskje bli ulik avhengig av den lokale markedssituasjonen. Der hvor det finnes kommersielle aktører kan det være aktuelt å inngå et samarbeid med disse, mens AtB selv i samspill med kommunene må utvikle tilbudet andre steder.

Hvordan samspillet mellom AtB, kommunen og kommersielle aktører til slutt blir i Trondheim vil blant annet være avhengig av om kommunen får anledning til å regulere markedet. Dette vil sannsynligvis ikke bli avklart før det er prøvd i retten. Uavhengig av utfallet er AtB opptatt av en god og åpen dialog med både kommunen og markedsaktører for å se på hvordan vi i fellesskap kan bidra til å gi innbyggerne i Trondheim og Trøndelag et best mulig mobilitetstilbud.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå