Adresseavisen mener

Også fengslene må holde seg til loven

Trondheim fengsel hadde sikkert gode hensikter, men de gjorde likevel en grov feil da de innførte et eget system for straff og belønning av forvaringsdømte.

Trondheim fengsel skal siden 2008 ha brukt et eget straffe- og belønningssystem som nå er blitt stanset.  Foto: GORM KALLESTAD

Saken oppdateres.

VG fortalte denne uka om en sak som burde blitt avslørt for lenge siden. Fengselsmyndighetene avviklet i sommer en ordning der Trondheim fengsel straffet og belønnet forvaringsdømte avhengig av hvordan de oppførte seg. Fengselet opererte med en stige med sju nivåer, og det var tjenestemennene i fengselet som bestemte om innsatte skulle straffes ved å bli plassert på et lavere nivå eller få bedre soningsvilkår ved å bli flyttet et trinn opp. Ordningen var lovstridig, men hadde pågått helt siden 2008.

Den mangeårige praksisen i Trondheim fengsel ble først gransket etter at en innsatt henvendte seg til advokatfirmaet Sulland. De tok saken opp med Kriminalomsorgsdirektoratet, som fastslo at ordningen var i strid med loven. Advokat Marit Lomundal Sæther i Sulland sier til VG at hun anser det som svært alvorlig at Trondheim fengsel i mange år har praktisert systematiske og omfattende lovbrudd overfor et stort antall ansatte.

Det er vi enige i. Norske fengsler kan ikke ha egne systemer ved siden av lovverket for hvordan de straffer og belønner innsatte. Ordningen i Trondheim fengsel var basert på psykiatribehandlingen på St. Olavs hospitals avdeling på Brøset og var dermed ikke tatt helt ut av lufta. Trondheim fengsel mente nok de på denne måten hadde funnet et akseptabelt system for å ta hånd om forvaringsdømte.

Regiondirektør Jorid Midtlyng i Kriminalomsorgen region nord sier at Trondheim fengsel samarbeidet med flere fagmiljøer og at de blant annet drev med miljøterapi for forvaringsdømte. Trondheim fengsel har likevel innrømmet at det var vanlige tjenestemenn som bestemte om de innsatte skulle flyttes opp eller ned på stigen. Vi er redde for at faren for vilkårlig behandling dermed ble stor. De forvaringsdømte i Trondheim fengsel hadde heller ingen muligheter for å anke.

Lærdommen av det som har skjedd, er opplagt: Fengslene kan ikke ha egne systemer for intern straff og belønning. Kriminalomsorgsdirektoratet har fastslått at det trengs lovhjemler for å frata innsatte goder eller stenge dem ute fra fellesskapet.

På forsiden nå