Adresseavisen mener

Utbyggingen på Rotvoll må utsettes

Trondheim må være svært forsiktig med å bygge ned enda mer dyrka mark. Byen må dessuten vokse innenfra og utover. Derfor må trondheimspolitikerne vente med å godkjenne den planlagte utbyggingen på Øvre Rotvoll.

Øvre Rotvoll: Bystyret skal snart ta stilling til om 320 mål med landbruksareal skal bygges ut med veier og boliger.   Foto: ROTVOLL EIENDOM

Saken oppdateres.

Utbyggeren planlegger cirka 1600 nye boliger på Øvre Rotvoll. Bygninger, veianlegg og andre funksjoner vil legge beslag på rundt 320 mål. Det er omtrent like mye som 50 fotballbaner, og det aller meste er landbruksareal.

Trondheim er en av de kommunene i landet som bygger ned mest dyrka mark, og det er bred politisk enighet om at denne utviklingen må stoppes. Den politiske plattformen for Rita Otterviks (Ap) nye regime fastslår også at det ikke skal bygges på dyrkbar mark de neste årene. Plattformen sier dessuten at vi skal bygge fra sentrum og ut.

Likevel varsler gruppeleder Roar Aas at Ap ikke vil snu. I denne saken vil de ikke stemme med samarbeidspartiene, men sammen med Høyre og Frp. I så fall blir det flertall for utbygging.

Vi håper partiet følger oppfordringen fra AUF og i stedet går inn for å utsette saken. Å bygge på Øvre Rotvoll har ingen hast, selv om de som vil bygge har enkelte gode argumenter. Området ligger relativt nær kollektivtilbudet og bare noen kilometer fra Torget. Trondheim vokser, og byen trenger flere boliger, blant annet for å unngå altfor høye priser.

Argumentene for ikke å bygge på Øvre Rotvoll, veier likevel tyngre. Det bygges mange boliger i Trondheim allerede, og det er planlagt så mye boligbygging at vi kan få flere nye boliger enn nye innbyggere. Mer sentrumsnære områder bør dessuten bygges ut først. Befolkningsveksten ser heller ikke ut til å bli så høy som planleggerne har regnet med.

LES OGSÅ: Naboene protesterer kraftig

Derfor er det fornuftig å utsette en endelig godkjennelse av planene. Til våren vil kommuneplanens arealdel bli oppdatert, og vi vil få en mye bedre oversikt over utviklingen i byen. Da vil politikerne også få et bedre grunnlag for å planlegge videre vekst. Før politikerne bestemmer seg for å bygge ned 50 fotballbaner med jordbruksareal, må de vite om det er nødvendig.

På forsiden nå