Adresseavisen mener

En mulighet til å kutte unødvendige legebesøk

Fastlegene har fått mer å gjøre etter at det ble innført nye fraværsregler i videregående skoler.

Den nye fraværsgrensen i videregående skole har noen ulemper, blant annet har den ført til merarbeid for fastlegene.   Foto: Illustrasjonsfoto/NTB scanpix

Saken oppdateres.

For å avlaste legene, foreslår Høyre at helsesykepleiere i stedet kan gi fraværsattest til en del elever. Forslaget er godt, men det krever penger og ressurser hvis en slik ordning skal fungere.

I 2016 innførte regjeringen en ny grense ved ti prosent for hvor mye udokumentert fravær en elev kan ha i et fag, før hun eller han ikke får karakter i faget. Strengere regler har ført til en nedgang i fraværet, og det er godt å se at tiltaket virker etter hensikten. En ulempe med reformen er at flere oppsøker fastlegen for å få legeattest for gyldig fravær. Tall fra Allmennlegeforeningen, som NRK presenterte onsdag, viser at hver fastlege behandler en til to elever hver dag. Det betyr at mange oppsøker legen selv om de ikke har behov for legehjelp.

LES OGSÅ: Bør beholde kjønnspoeng ved studieopptak

Vi er enig med Høyres helsepolitiske talsmann, Sveinung Stensland, som mener det er mer hensiktsmessig at helsesykepleier på skolen gir fraværsattest. Helsesykepleier er det som tidligere het helsesøster. Det er helt unødvendig å dra til legen med influensa og andre ufarlige sykdommer som går over av seg selv. I tillegg til å avlaste fastlegene, blir det enklere og mindre kostbart for elevene.

Selv om Stensland erkjenner at en slik ordning ikke kan innføres overalt, sier han til NRK at økningen i antall sykepleiere i skolehelsetjenesten gjør det gjennomførbart i mange skoler og fylkeskommuner. Ikke uventet protesterer helsesykepleierne i Sykepleierforbundet mot forslaget. De har mer enn nok å gjøre allerede, og mener nye oppgaver vil gå ut over de lovpålagte oppgavene de har. Dessuten er det ikke helsesykepleiernes jobb å stille diagnoser, de skal drive helsefremmende arbeid, lyder innvendingen.

Vi forstår motforestillingen. Likvel, hvis skolehelsetjenesten fikk mer ressurser, hadde det gitt rom for at helsesykepleiere kan gi attester for en del plager. Muligens ville det også senket terskelen for å kontakte helsesykepleier om andre ting enn fysisk sykdom. Også faglige og psykososiale problemer er årsak til fravær i skolen. Dette vil koste, men det er noe av prisen å betale for en fraværsregel som har ført til at flere elever får flere og litt bedre karakterer.

På forsiden nå