Adresseavisen mener

Jugendgårdene kan gi Elgeseter gate et løft

I skyggen av koronaviruset vokser det fram et sterkt engasjement rundt de tre jugendgårdene i Elgeseter gate i Trondheim. Vi mener at når det ikke er helt nødvendig å rive dem, bør de tas vare på.

Elgeseter gate 30B er nå foreslått bevart, mens de to andre gårdene nærmere Midtbyen fortsatt er foreslått revet.  Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

Diskusjonen handler om tre verneverdige murgårder som ble bygget tidlig på 1900-tallet. To av dem, nummer 4 og 6, ligger like ved Studentersamfundet. Den tredje, nummer 30B, ligger lenger sør og er den mest verdifulle.

Saken ble lagt fram til politisk behandling før påske, men ble utsatt. Nå er det usikkert hva som vil skje. Mange mener de tre bygningene må vekk, slik at den framtidige trafikkavviklingen i Elgeseter gate blir best mulig. Men vi bør merke oss at kommunens saksbehandlere mener trafikken vil fungere godt, selv om de tre bygningene får stå.

LES OGSÅ: Han kjemper for å bevare jugendbygningene

Når byer vokser, kan det bli nødvendig å rive enkelte gamle bygninger. Men disse tre kan Trondheim ta vare på, uten at det skaper problemer. Det kan til og med bli lønnsomt for framtidige butikker og kafeer i området, siden gater med historiske spor har tiltrekningskraft.

Vi må også tenke gjennom hva som vil skje hvis de blir revet. Elgeseter gate vil da miste mye av sitt historiske preg. Bygningene vil ikke bli erstattet, men vi vil få store byrom der trafikken vil dominere.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Ikke riv skiten no igjen

Når NTNU får sitt nye universitetsområde på og rundt Gløshaugen, kan Elgeseter gate få en oppblomstring og mye større aktivitet. Jugendgårdene kan da få en viktig funksjon hvis de settes i stand og tas i bruk på en god måte. Det er nok ikke så lett å se verdien i bygningene slik de framstår i dag, men de kan bli tre nye attraksjoner i byen. Hvis de blir revet, kan gata derimot bli en enda større barriere mellom NTNU og St. Olavs hospital enn den allerede er.

De rødgrønne partiene var før påske så uenige om jugendgårdenes framtid at samarbeidet ble satt på en hard prøve. Arbeiderpartiet har ikke vært helt tydelig på hva de vil, men det virker som om de i utgangspunktet ville rive alle tre. Samtidig holdt de muligheten åpen for at det kan bli aktuelt å ta vare på nummer 30B.

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Er det greit å rive jugendperler?

Når saken kommer opp til ny behandling, håper vi alle partier tenker gjennom verdien av å beholde bygninger fra ulike epoker. At vi må «rive skiten», er en holdning vi burde lagt bak oss for lenge siden. Særlig når alternativet til de en gang så flotte husene er tomrom.

På forsiden nå