Adresseavisen mener

En ABC for bedre mental helse

Dårlig psykisk helse er et av våre største folkehelseproblem.

Regler som bygger god mental helse er viktig både for institusjoner og enkeltpersoner.   Foto: Illustrasjonsfoto/NTB scanpix/Frank May

Saken oppdateres.

Koronakrisen bør være en vekker for helsemyndighetene til å prioritere mental sunnhet enda høyere.

Røde Kors presenterte denne uka resultatene av en spørreundersøkelse som viser hvordan familier takler koronakrisen mentalt. Den avdekker at én av tre familier opplever mer stress, krangling, økt rusbruk og andre utfordringer hjemme. Mange problemer vil dempes eller forsvinne når pandemien er over. Samtidig mener fagfolk at den ekstraordinære situasjonen forsterker plager som angst, depresjon, utenforskap og ensomhet. Det sier noe om at en god psykisk helse er viktig for å håndtere vanskelige situasjoner.

LES LEDERARTIKKEL (20. april): Luksusturen til USA svekker folks tillit

Psykisk uhelse har lenge stått i skyggen av arbeidet som er gjort for å forebygge somatiske sykdommer og ulykker. Dødeligheten for hjerte- og karsykdommer og kreft er redusert med 20 prosent de siste ti årene. Noe av årsaken er strengere tobakkspolitikk og tydelige folkehelseråd som har fått barn og voksne til å spise sunnere og mosjonere mer. Dessverre finnes det ikke like tydelige råd som forebygger psykisk sykdom. Det er merkelig når studier viser at stadig flere ungdommer og voksne sliter mentalt.

I en kronikk i Adresseavisen etterlyser Steinar Krokstad, NTNU-professor i sosialmedisin, og Lisbeth Lein i Røde Kors nasjonale anbefalinger for god psykisk helse. De foreslår at folkehelsekampanjen Hodebra tas i bruk som et verktøy. Hodebra har det samme innholdet som «ABC» som folkehelseinstituttet i Danmark bruker. ABC står for de engelske ordene act, belong, commit. Oversatt til norsk betyr det at vi trives når vi er aktive, gjør noe sammen med andre og gjør oppgaver som vi føler har en mening.

Vi støtter forslaget deres. Det finnes ingen enkle løsninger på sammensatte problemer, men alt som gjøres for å styrke den mentale folkehelsa er et skritt i riktig retning. Psykisk helseforebygging redder liv og bedrer helse. Det sparer samfunnet for milliarder og lønner seg derfor i det lange løp.

På forsiden nå