Derfor publiserer vi

Sjefredaktør i Adresseavisen Kirsti Husby begrunner i denne saken hvorfor Adresseavisen publiserer varslerens historie.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

I saken Adresseavisen velger å publisere i dag kommer det frem alvorlige beskyldninger mot Trond Giske, beskyldninger han avviser.

Giske varslet i helga at han ikke søker nye verv. Han er likevel en av Trøndelags fremste folkevalgte – og et varsel mot ham har offentlig interesse. Da hendelsen skal ha skjedd var han nylig avgått næringsminister og komiteleder på Stortinget.

Varselets alvor gjør offentlighetens interesse enda større.

Det offentligheten til nå vet om varselets innhold, er kun Giskes versjon.

Varselet er avvist av Giske på Facebook. I tillegg har han referert til varselet som «å stryke på låret». Dette ble umiddelbart referert av så å si alle nyhetsmediene i Norge.

Men om offentligheten skal få kjennskap til varslerens historie, har det omkostninger for Giske selv, og hans familie.

Derfor har saken krevd svært grundige vurderinger, før publisering.

Kilden som står fram var nylig fylt 18 år da det skal ha skjedd, hun var nylig valgt til nestleder i AUF i Sør-Trøndelag, og familien er venner av Giske selv. Hun har varslet partiet, og er villig til å gå gjennom den prosessen det krever. Hun står fram med fullt navn. Det har store omkostninger.

«Alle» skal få ta del i noe som for henne er sårbart.

Hun er i dag ikke en del av den indre kjernen i AUF eller Ap i Trøndelag. Hun har betrodd seg om det som skal ha skjedd til en venninne i 2014, kun en måned etter hendelsen. Denne kommunikasjonen er underbygget av sms-er de to venninnene imellom, rett i etterkant.

I helga var det mange vitnesbyrd om fryktkultur og seksualisert ukultur i Norges største partilag. Da Trond Giske, den ubestridte lederfiguren i Ap i Trøndelag de siste 20 årene, talte, marsjerte 50 unge delegater ut av salen. Mange av dem som satt igjen, mente en slik demonstrasjon både var respektløs – og ikke minst, uforståelig.

Ingrid Resell Krogstads historie er dypt privat. Men den går også til kjernen av hva problemene i Ap handler om. Derfor er den også offentlig.

På forsiden nå