Adresseavisen mener

Fraværsgrense for 12-åringer en dårlig idé

Fraværsgrensen i videregående skole ser ut til å være vellykket. Det er tvilsomt om en slik grense vil bli en suksess også på ungdomsskolen.

klasse 10c på Charlottenlund skole Torbjørn Røe Isaksen skypet med klasse 10c på fredag- FOTO: RUNE PETTER NESS  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Når Høyre skal ha landsmøte i mars neste år, skal de enda en gang diskutere fraværsgrense i ungdomsskolen. Partiet er delt i denne saken, og et tilsvarende forslag ble nedstemt på landsmøtet for et halvår siden. Det er ingen grunn til at flertallet skal endre holdning.

Partiets skolepolitiske talsperson, Mathilde Tybring-Gjedde, sa for noen dager siden at siden fraværet i ungdomsskolen er mye høyere enn i videregående, vil Høyres programkomité ha en grense på ti prosent fravær også på ungdomstrinnet.

De som arbeider med forslaget til nytt partiprogram, ser ut til å ha glemt en avgjørende forskjell på ungdomsskolen og videregående. Du har plikt til å gjennomføre grunnskolen, mens du har rett til å gjennomføre videregående. Elever helt ned i 12-årsalderen som uansett er nødt til å gjennomføre skolegangen, kan derfor ikke påføres de samme begrensningene som unge i alderen 16 til 19 år.

Høyre vil visstnok praktisere fraværsgrensen på ungdomstrinnet på en annen måte enn i videregående, men de vil uansett sette en grense på ti prosent fravær i alle fag. Vi tviler på at en slik grense vil ha en positiv effekt på unge elever som uansett er nødt til å fullføre opplæringen.

En fersk evaluering av fraværsgrensen på videregående viste at resultatene er gode. Elever som tidligere hadde mye fravær, har vært mye mer til stede på skolen etter at grensen ble innført, og mange har fått bedre karakterer. Men hovedhensikten med fraværsgrensen har vært å redusere frafallet i videregående. Forskerne vet foreløpig ikke om skolene har kommet nærmere det målet.

Forskerne mener også at fraværsgrensen ikke er noen fordel for elever som har det vanskelig. Sosial utjevning er en av skolens viktigste oppgaver. Vi bør ikke innføre en fraværsgrense på grunnskolen som kan føre til det motsatte.

LES OGSÅ LEDEREN: Innfør koronavennlig fraværsgrense

Elever som har høyt fravær på ungdomsskolen, må følges opp og få hjelp på hver enkelt skole, heller enn å bli påtvunget en fraværsgrense. Hvis de blir utsatt for enda mer press og kontroll, kan det virke mot sin hensikt.

På forsiden nå