Forprosjekt for Haakon VIIs gate starter i høst

Fylkesdirektør Eva Solvi i Trøndelag fylkeskommune svarer at forprosjektet for Haakon VIIs gate vil komme med forslag til bedre langsiktige løsninger for alle trafikantgrupper.  Foto: Kristian Helgesen

Saken oppdateres.

Vidar Eidem i NAF etterlyser bedre løsninger for trafikken i Haakon VIIs gate i et leserinnlegg i Adresseavisen 23. september. Trøndelag fylkeskommune er vegeier av Haakon VIIs gate. Vi er enig i Eidems beskrivelse av at gata ikke fungerer godt.

I august behandlet formannskapet i Trondheim kommune en mobilitetsplan for Lade. Dette er en plan som tar for seg hvordan transporten skal skje for alle trafikantgrupper på Lade, Leangen og Nyhavna fram mot 2050. Området er preget av omfattende utbygging. Den høye utbyggingstakten vil fortsette i mange år framover.

LES OGSÅ: Foreslår å stenge Haakon VIIs gate for gjennomkjøring med personbiler

Mobilitetsplanen for Lade legger føringer for hvordan vi kan bruke og utforme Haakon VIIs gate. Arbeidet med mobilitetsplanen er nå kommet så langt at det er naturlig å begynne å se nærmere på nye løsninger for Haakon VIIs gate.

Etter bestilling fra Miljøpakken starter Trøndelag fylkeskommune i høst opp et forprosjekt for Haakon VIIs gate der vi skal komme med forslag til bedre langsiktige løsninger for alle trafikantgrupper, samt komme med en anbefaling om videre framdrift. Vi forventer å være ferdig med forprosjektet innen sommeren neste år. Vi har nå også fått erfaringer med hvordan metrobussen fungerer i gata, som vil komme godt med i forprosjektet.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå