Adresseavisen mener

Fornuftig å vente på nasjonale tiltak mot smitte

Trondheim kommune la ikke fram et eneste nytt smitteverntiltak da de holdt pressekonferanse tirsdag.

Pressekonferanse med Rita Ottervik, Morten Wolden, Berit Rian, Tove Røsstad  Foto: Kim_Nygaard

Saken oppdateres.

Kommuneledelsen nøyde seg med å minne om anbefalinger som nasjonale helsemyndigheter har lagt vekt på i lang tid. Heller ikke i utelivsbransjen ble det i går innført dramatiske, nye tiltak lokalt.

LES OGSÅ: Skjerper veilederen for utelivet

Slik situasjonen er, mener vi det er fornuftig å vente med å innføre egne regler i Trondheim. Hovedårsaken til det er at regjeringen vil innføre nye tiltak allerede denne uka. Siden smittesituasjonen er alvorlig flere steder, kan tiltakene bli strenge. Der smitten sprer seg mest, er vi dessuten avhengig av nasjonale regler.

Noe kan likevel gjøres lokalt, og det er fornuftig at Trondheim og Stjørdal samarbeider om å øke bruken av munnbind på Værnes og flybussen. Det er et godt tiltak, siden mye smitte kommer fra utlandet.

Vi har tidligere tatt til orde for at flypassasjerer fra «røde» land bør ta en obligatorisk koronatest når de kommer til Norge. Dette må i så fall gjelde på alle flyplasser som tar imot fly fra utlandet og kan ikke innføres bare på Værnes. Vi håper regjeringen innfører et slikt nasjonalt tiltak denne uka.

Samtidig ser det ut til at smittevernet fungerer godt på flere områder. Tall fra Oslo, der smittesituasjonen er mye mer alvorlig enn i Trondheim, viser at i forrige uke var det svært lite smitte som spredte seg i kollektivtrafikken, på utesteder, på kultur- og idrettsarrangementer. Det var heller ikke stor smittespredning på arbeidsplasser, i barnehager, på skoler og studiesteder. Ved siden av at det kommer smitte fra utlandet, foregår den største spredningen hjemme hos folk.

Smittesporingen tyder på at situasjonen er omtrent den samme i Trondheim. Av de tolv som testet positivt i Trondheim tirsdag, ble for eksempel åtte smittet av en kjent nærkontakt. Tre fikk smitte fra utlandet. I ett tilfelle var smittekilden foreløpig ukjent.

Mens vi venter på målrettete, nasjonale tiltak på de områdene smitten sprer seg mest, er det selvfølgelig viktig at folk følger de anbefalingene som gjelder, blant annet om munnbind når vi ikke kan holde en meters avstand. Smittefaren er kanskje ikke så stor på bussen som vi får inntrykk av, men den kan bli det. Hvis alle er påpasselige, kan vi unngå at tiltakene blir enda mer ubehagelige enn de allerede er.

På forsiden nå