Menneskelige hensyn må fortsatt veie tungt

I januar risikerer en 18-åring å bli sendt ut av Norge, til et land han ikke kjenner. Dagens regelverk gjør det mulig å la ham få bli.

Nesbru 20201204. Mustafa Hasan viser fram underskriftene for saken sin til Askers ordfører Lene Conradi. Mustafa kom til Norge sammen med familien som seksåring, Moren oppga feilaktig nasjonalitet da de kom til Norge i 2008. Han har nå fylt 18 år og har fått beskjed om å forlate landet. Foto: Terje Bendiksby / NTB  Foto: Terje Bendiksby

Saken oppdateres.

Skal Norge legge vekt på menneskelige hensyn, eller skal det som kalles innvandringsregulerende hensyn veie tyngst i alle saker? Enda en gang har dette spørsmålet meldt seg med full kraft.

Nå handler det om 18 år gamle Mustafa Hasan, som har bodd i Norge siden han var seks år gammel. Han er godt integrert i Asker, der han går på videregående skole. Myndighetene vil sende ham til Jordan fordi Utlendingsnemnda mener moren hans løy da hun og barna kom til Norge. Hasan var da seks år gammel.

LES OGSÅ: Hasan går til søksmål mot Utlendingsnemnda

Store deler av lokalsamfunnet slår ring rundt ham. Lokalpolitikere fra alle partier bortsett fra Fremskrittspartiet mener det er helt urimelig at Hasan blir kastet ut i ei uviss framtid på grunn av en gammel løgn som han er uskyldig i.

Liknende saker har skapt samme type engasjement i mange lokalsamfunn. I Trondheim kjenner vi Abbasi-saken, som verserte i flere år før de tre barna fikk midlertidig opphold.

Vi støtter en streng og rettferdig innvandringspolitikk. Det er viktig at vi tar imot dem som har krav på beskyttelse. Det betyr at vi ikke kan ta imot personer som forsøker å jukse seg inn i landet. Men i hvilken grad skal foreldrenes gamle løgner ramme barna?

I mange tilfeller er det svært problematisk, for innvandringspolitikken bør også være human. Og utlendingsloven åpner fortsatt for at myndighetene kan ta menneskelige hensyn.

LES OGSÅ: Han laget en egen låt til Hasan

Høyre-ordføreren i Asker, Lene Conradi, viser til en endring i forskriftene til utlendingsloven som Venstre og Kristelig Folkeparti fikk gjennomslag for i 2014. Endringen sier at myndighetene skal legge sterk vekt på tilknytning til familie, venner og nærmiljø i Norge. Dette gjelder i saker om oppholdstillatelse for barn, men det er fullt mulig å ta slike hensyn også når det er snakk om personer over 18 år. Hasans ett år eldre bror har fått oppholdstillatelse.

Det kan være detaljer i saken til Mustafa Hasan som offentligheten ikke kjenner til. Men det er ingen tvil om at han har sterk tilknytning til nærmiljøet i Asker. Utlendingsnemnda bør legge større vekt på menneskelige hensyn i denne saken.

På forsiden nå