Studentbyen Trondheim glemte studentene

Studentene må ikke glemmes når det er enighet om å lette på situasjoen for barn og unge.

NTNU merker ca. 5000 sitteplasser med QR-koder for målrettet smittesporing  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

Da formannskapet i Trondheim i forrige uke vedtok strengere koronatiltak, var en av følgene av at NTNU måtte stenge campus for studentene. Et så drastisk tiltak som angår svært mange som har hatt store byrder under pandemien, skulle man tro var nøye vurdert før innstramming. Når det i ettertid viser det seg at NTNU ikke var orientert, og at politikerne ikke skjønte konsekvensene av vedtaket, håper vi formannskap og kommunedirektør tar lærdom og bedre vare på Trondheims ry som studentby i kommende faser av pandemien.

Samme dag som vedtaket sendte NTNU-studentene tilbake til hyblene deltok avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, på en nasjonal pressekonferanse. Der sa hun at tiltaksbyrden for barn og unge har blitt så stor at de anbefaler å gjøre lettelser for barn, ungdom og studenter. På nasjonalt nivå har det, ikke unaturlig, vært mest oppmerksomhet om de yngste og situasjonen på skolene, framfor universitet og høyskoler. I landets største studentby har vi et spesielt ansvar for at studentene ikke havner i en blindsone i disse dager.

Derfor er det forstemmende å lese i Nidaros at gruppeleder i Arbeiderpartiet, Roar Aas sier at han ikke var klar over at stenging av campus ville bli en konsekvens av vedtaket. «Det ble ikke nevnt. Det var et digitalt møte, der mange hadde ordet», sier han til avisa og demonstrerer at digitalt demokrati kan ha noen svakheter.

Heldigvis vedtok formannskapet tirsdag å lette på begrensningene de innførte for studentene i forrige uke. Det er bra det raskt blir rettet opp i dårlige og svakt forankrede vedtak. Samtidig er det grunn til å ta inn over seg alle faresignalene om studentenes situasjon under pandemien som har kommet de siste ukene.

Det er lett å tro at de største klarer seg best av barn og unge. Studentbarometeret, som er en undersøkelse hvor mer enn 30 000 studenter har svart i 2020, viser sosialt savn og mer ensomhet blant studenter i 2020. Det er særlig grunn til bekymring for de nye studentene, hvor mange kom fra en pandemipreget avslutning på videregående skole til et nytt liv som student, gjerne i en fremmed by. Trondheim må være en best mulig studentby også i denne spesielle situasjonen.

På forsiden nå