Adresseavisen mener

NTNU må ikke være en arrogant nabo

Naboer som blir berørt av NTNUs planer om nytt universitetsområde, er skuffet over dårlig informasjon. Dermed har universitetet skapt problemer som burde vært unngått.

Trondheim 12. februar 2021 Christian Frederiks gate 15 nedenfor NTNU Gløshaugen kan bli revet. Thomas Tveit og Liv Skjærvø er fortvilet. På alle alternativene NTNU har til campusutbygging, skal dette huset rives, men det har eierne måtte lese av NTNUs offentlige tegninger.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Adresseavisen har de siste dagene fortalt at NTNU vil rive tre hus i området Grensen mellom Studentersamfundet og hovedbygningen på Gløshaugen. To av husene er i privat eie, og eierne måtte lese planene nøye for å finne ut at de risikerer å miste husene der de har bodd i mange tiår.

Foreløpig er riktignok ingenting avgjort om hva som vil skje med husene. Først skal planene for det nye universitetsområdet behandles i bygningsrådet i Trondheim i april. Der vil politikerne si hvilke alternativer som kan legges til grunn for den videre planleggingen. Politikerne har tidligere sagt nei til å bygge i parken og nei til riving av verneverdige hus. Bystyret vil sannsynligvis fatte den endelige avgjørelsen i løpet av neste år.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Det hjelper å protestere. NTNU beveger seg i riktig retning

Naboenes reaksjoner vil uansett ha betydning for den videre planleggingen, og det er beklagelig at NTNU ikke har hatt tettere kontakt med dem. Det skal bygges over 90 000 kvadratmeter med nybygg på og rundt Gløshaugen, og planleggingen må skje i tett samspill med dem som blir berørt.

Adresseavisen har også fortalt om beboerne i Schøyens gate 10, lenger sør ved Hesthagen. De kan få store, nye bygninger tett innpå seg, men er frusterte over dårlig kontakt med campusprosjektet. Slike saker kan gi inntrykk av at NTNU har opptrådt arrogant. Det er uheldig for prosjektet.

Staten bevilger elleve milliarder kroner til det nye universitetsområdet, som er Trondheims største byutviklingsprosjekt i nyere tid. Den nye campusen vil styrke Trondheim som universitetsby og teknologihovedstad. Kunnskapen som skal utvikles i det nye området, vil få stor betydning for Norge de neste tiåra.

God planlegging og god kontakt med alle berørte parter er svært viktig, slik at den nye campusen blir så god som mulig, både for NTNU, for naboene og resten av byen.

Les flere ledere her

På forsiden nå