Adresseavisen mener

Skuffende klimasvikt i Stortinget

Onsdag ble en skuffende dag i Stortinget. Politikerne klarte ikke å komme fram til et klimaforlik.

Fullstedig kaos på veiene i og rundt Trondheim mandag ettermiddag, her motiv fra Thorbjørn Bratts Vei hvor nesten ingen kom seg opp på holka. Bilkø  Foto: Glen Musk

Saken oppdateres.

Selv om koronapandemien overskygger det meste, er klimakrisen fortsatt den alvorligste trusselen verden står overfor. Stortinget burde derfor samlet seg bak en plan for kraftige kutt i klimagassutslippene de neste åra.

Regjeringens klimaplan for 2021 til 2030 inneholder flere gode målsetninger og konkrete forslag til hvordan vi kan nå dem. Vi mener riktignok at regjeringen burde vært enda mer ambisiøs, men det viktigste nå er at et bredt flertall forplikter seg til konkrete grep for å få utslippene ned innen fristen. Det ville gitt næringslivet en viktig forutsigbarhet og økt sjansene for at vi faktisk når målene.

LES OGSÅ LEDEREN: Stortinget bør ikke redusere de samlede kuttene

Det er beklagelig at det ikke har vært mulig å komme fram til den samme tverrpolitiske enigheten om kampen mot klimakrisen. Det var fullt av uenigheter i innstillingen om klimapolitikken som energi- og miljøkomitéen la fram før påske. Den inneholdt 450 ulike forslag. Det største problemet er at partiene har så ulike holdninger til klimaplanens viktigste grep, å tredoble CO2-avgiften til 2000 kroner per tonn innen 2030.

Det er selvfølgelig ikke enkelt å innføre en slik avgiftsøkning. Den kan få store, negative konsekvenser for mange arbeidsplasser. Men det er et viktig prinsipp at de som forurenser, må betale for det. Et slikt prinsipp kan også bidra til at næringslivet raskere omstiller seg i en grønnere retning.

Dessverre får ikke dagens regjering med seg Fremskrittspartiet, slik at de får flertall for den nødvendige kursendringen. Og hvis vi får en rødgrønn regjering etter valget i høst, vil det være stor uenighet om klimapolitikken også der. Særlig Senterpartiet er kritisk til mange av tiltakene som trengs.

LES OGSÅ: USA vender tilbake til Parisavtalen

Debatten i Stortinget bar preg av at partiene skyldte på hverandre. Det var lett å få inntrykk av at de er mer opptatt av egne velgere enn av kampen mot vår tids største krise. Flere politikere ser dessverre ut til å kvie seg for å innta standpunkt de kan miste velgere på, til og med i en så viktig sak. Det er foruroligende.

På forsiden nå