Endelig gode regler for bruk av elsparkesykler

Nasjonalt regelverk for elsparkesykler kommer sent, men godt.

Trondheim kommune liker å få frem at dette er en sykkelby, men syklene er iferd med å bli et problem for  gående. El-sparkesyklene parkeres gjerne midt på fortauet, som her ved Elgeseter bru.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Vi har flere ganger etterlyst fortgang i samferdselsministerens arbeid for å få på plass nasjonale regler for elsparkesykler for utleie. Siden farsotten for alvor inntok norske byer i 2019, har farkosten blitt en stadig mer vanlig del av bybildet. Forslaget til kjøreregler som samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) nå har lagt fram, er godt. Det er et etterlengtet bidrag til fornuftig regulering av et område som mange steder har vært preget av villvest-tilstander.

Det skal sies at Trondheim har lyktes bedre i regulering av feltet enn flere andre byer, gjennom konstruktivt samarbeid med flere av aktørene. Likevel vil forslaget til regler og forskrift sørge for et sårt tiltrengt regelverk på et område hvor mange av oss i sin tid undervurderte omfang og konsekvenser, ikke minst for blinde og svaksynte.

Da elsparkesyklene gjorde sitt inntog, valgte daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) å likestille dem med sykler i trafikken. Troen på at det sammen med markedsmekanismer ville være tilstrekkelig regulering, har gitt svært blandede erfaringer. Derfor er det bra at det kommer sanksjonsmuligheter mot uvettig adferd. Bøter for feilparkering bør kunne redusere noen av frustrasjonene framkomstmidlet skaper.

Det er også bra at det ikke blir lov til å kjøre fortere enn seks kilometer i timen på fortau ved passering av fotgjengere. Det blir forbudt med mer enn én person på kjøretøyet og det kan skiltes hvor det er forbudt å kjøre elsparkesykkel. Kommuner vil dessuten få mulighet til å sette et tak på hvor mange elsparkesykler som kan tilbys for leie i et område.

Fortsatt er det gråsoner og tiltak som har vært etterlyst, men ikke gjennomføres i denne omgang, som promillegrense, aldersgrense og klassifisering som motorkjøretøy i stedet for sykkel. Når det gjelder promillegrense, påpeker samferdselsministeren at det heller ikke i dag er lov å være overstadig beruset på elsparkesykkel. Så reglene må håndheves.

Vi tror de nye reglene vil bidra til nødvendig opprydding. Da kan elsparkesykler bli mer til nytte og glede og mindre til irritasjon som brukervennlig framkomstmiddel over mindre avstander i norske byer og tettsteder.

På forsiden nå