Fritidsfiskerne må skjerpe seg

Fiskeridirektoratet melder om et rekordbeslag i ulovlige fiskeredskaper langs kysten av Vestlandet. Det er først og fremst fritidsfiskere som er synderne.

Saken oppdateres.

Det vitner om en kunnskapsløshet i befolkningen om det som er et massivt globalt problem. På fem dager beslagla Kystvakten, politiet, Fiskeridirektoratet og Statens naturoppsyn 348 ulovlige fangstredskaper, melder NRK.

Regelverket sier blant annet at teiner være utstyrt med en nedbrytbar bomullstråd. Om teinen går tapt vil tråden gå i oppløsning og en fluktvei vil åpne seg for fangsten.

Tapt eller gjenglemt fiskeutstyr, såkalt «spøkelsesfiske», forårsaker stor skade. En tapt teine eller fiskegarn kan fortsette å fiske i årevis. Dyr som dør i utstyret vil fungere som agn for levende dyr, noe som setter i gang en makaber runddans av død og lidelse.

Fiskeribladet mener at mange fritidsfiskere ikke er klare over at de bryter loven. Vi tror langt på vei de har rett. Rekordbeslaget vitner nok like mye om sløvhet, som onde hensikter. Men det er viktig å huske at dette er miljøkriminalitet så vel som dyreplageri.

Les også: Lokalpolitikere i vanskelig OSC-skvis

Spøkelsesfiske er et større problem enn hva fritidsfiskere alene forårsaker. Det anslås at 6,4 millioner tonn avfall havner i havet hvert år på grunn av fiske. Ti prosent av dette anslås å være tapt fiskeutstyr.

Nedbrytbart fiskeutstyr er en del av løsningen. Et bio-nedbrytbart garn vil gå i oppløsning etter et par år, mens et tradisjonelt nylongarn vil bruke over 30. Dessverre har dagens nedbrytbare garn langt dårligere fangstevne enn tradisjonelle garn, som gjør dem lite attraktive for kommersielle fiskere.

En annen del av løsningen, er å synliggjøre problematikken. Det er bra at tematikken belyses av riksmediene. Myndighetene må bli flinkere til å spre informasjonen, slik at folk ikke bryter loven uten å vite det. Det er bra at Fiskeridirektoratet sier til NRK at de vil jobbe tettere med produsenter og utsalgssteder for å få informasjonen ut.

Det største ansvaret ligger likevel hos fiskerne selv. Man må kunne forlange at hver enkelt både setter seg inn i og følger lovverket som gjelder.

Les flere lederartikler her.

På forsiden nå