Læreboka må ikke bli heldigital

Digitale hjelpemidler i skolen bør ikke erstatte læremetoder som fungerer, men heller gi læreren mer spillerom.

Nidarvoll skole gir elevene i 5., 6. og 7. trinn ipad. Vi møter lærere og elever i 6. trinn.  Foto: Kjell A. Olsen

Saken oppdateres.

Det innføres stadig nye digitale hjelpemidler i norske klasserom. Lærere ved videregående skoler over hele landet roper nå varsku om at digitaliseringen er i ferd med å erstatte den fysiske læreboka fullstendig. Læreryrket har tradisjonelt sett vært et fritt yrke, noe politikerne liker å trekke frem. Men litt etter litt utfordres yrkesgruppas autonomi. Det vil vi advare mot.

Vi må i større grad stole på at den enkelte lærer vet hva slags undervisningsform som fungerer best i sitt eget klasserom. Vi tror ikke at norske lærere er utpreget gammeldagse eller motstandere av teknologisk utvikling. Om lærerne mener at de digitale hjelpemidlene som er tilgjengelige i dag ikke er en fullverdig erstatning for den fysiske læreboka, er det viktig at myndighetene lytter.

Det er både riktig og viktig å utforske nye undervisningsmetoder og ny teknologi i skolen, men myndighetene må vokte seg mot tunnelsyn. Forskere mener at digitaliseringen av skolen går raskere enn hva kunnskapen om hjelpemidlene tilsier. Ifølge flere studier er det sågar en sammenheng mellom et stadig lavere nivå av leseforståelse og økt bruk av digitale hjelpemidler.

Professor Øistein Anmarkrud ved Institutt for spesialpedagogikk ved UiO, forteller til forskningsmagasinet Apollon at grunnleggende lesetekniske ferdigheter nok læres like godt ved hjelp av en Ipad som ei bok. Forståelsen av det elevene leser, øker imidlertid når de leser på papir.

Vektleggingen av digitale læremidler kan også føre til forskjellsbehandling. Ved Knarvik videregående skole er budsjettet for innkjøp av fysiske hjelpemidler så lite at lærerne må velge hvilke elever som får tilgang på fysiske bøker, skriver Klassekampen.

Å begrense den enkelte lærers metodevalg i klasserommet er et steg i gal retning. Digitaliseringen bør ikke ta sikte på å erstatte fysiske læremetodene som fungerer, men heller gi læreren mer å spille på. Tiden er ikke inne for å skrote den fysiske læreboka riktig ennå.

Les flere lederartikler her.

På forsiden nå