Hvorfor kutter du i kollektiv hvis du vil ha flere busser i distriktet, Hallem?

Det blir ikke et dårligere tilbud til de som bor i distriktene om en satser mer på kollektivtilbudet der det bor mest folk, skriver Høyre-topper på et innlegg fra Thomas Iver Hallem (Sp).  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

Senterpartiets fylkesvaraordfører i Trøndelag og stortingskandidat Tomas Iver Hallem klager på regjeringen for manglende satsing på kollektivtilbudet utenfor Trondheim. Selv sitter han ved makta i Trøndelag og valgte å stemme mot forslaget fra blant andre Høyre om å bruke 50 millioner kroner mer pr. år på buss og kollektivtilbud i distriktet. Og når Fylkestinget nylig vedtok hva elbilistene skal betale i bom, sørget Sp mot blant andre Høyres stemmer for at bilistene i distriktet må betale mye mer enn bilistene i Trondheim. Det er dette med å ta ansvar for egne handlinger, Hallem.

LES OGSÅ: Et A- og et B-lag i Trøndelag

I sitt innlegg i Adresseavisen og Trønderdebatt nevner han avtalen som ble forhandlet mellom regjeringen og kommunene i Trondheimsregionen, men han glemmer å nevne at to av de ordførerne som forhandlet frem avtalen, tilhører hans eget parti. Vi har registrert at partikollega Ola Borten Moe vil kutte i bevilgningene til kollektivtilbudet i Trondheimsregionen. Derfor er det grunn til å spørre Hallem om Sp vil kreve en reforhandling av byvekstavtalene og svekke busstilbudet i en region hvor over halvparten av fylkets befolkning bor.

LES OGSÅ: Da Ida Marie (22) skulle kjøpe seg bussbillett i Trondheim, fikk hun bakoversveis: – Jeg synes det er sykt

Hallem unngår også å nevne at sammen med ekstrabevilgningen til kollektivtrafikken sørget regjeringen også for ekstra penger til å redusere bompengesatsene. Denne reduksjonen har det rødgrønne flertallet valgt å ikke komme bilistene til gode. Etter to år har en ikke redusert med en eneste krone. Hvorfor er et betimelig spørsmål.

For folk i distriktet er ofte veiene og bilavgiftene viktigere enn busstilbudet. Der folk bor spredt, vil uansett bussen aldri kunne bli det viktigste fremkomstmiddelet. Lavere bilavgifter er derfor mye viktigere for folk i distriktet enn i byene. Regjeringens storsatsing på vei og bane binder Trøndelag sammen. Konkurranseutsettingen av jernbanen vil føre til langt hyppigere togavganger i årene som kommer. Hvis Sp hadde stemt for Høyres budsjettforslag i fylkestinget, ville vi også fått bedre fylkesveier. Er Senterpartiet bekymret for veier og kollektivtilbudet i distriktene, er Høyre det riktige partiet å finne løsninger sammen med.

LES OGSÅ: Mente Miljøpakkens plan for busspriser var «sjokkerende», «uhørt» og «pinlig»

Det blir imidlertid ikke et dårligere tilbud til de som bor i distriktene om en satser mer på kollektivtilbudet der det bor mest folk, og der kollektiv er den aller viktigste reisemåten. Hallem bør ikke bekymre seg så mye eller bruke energien på å gjennomføre den politikken han snakker om. Et godt tips er å stemme for Høyres satsinger på vei og kollektiv.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå