Leder, fredag 18. juni 2010

Rødgrønne slitasjeskader

For første gang på syv år truer merkbare slitasjeskader med å ødelegge det rødgrønne hegemoniet i Trondheim og i Sør-Trøndelag.

Saken oppdateres.Meningsmålingen Respons har utført for Adresseavisen i juni, viser at det ruller en blå bølge over Midt-Norge. Sammenlignet med forrige lokalvalg går Fremskrittspartiet, og aller mest Høyre, frem i Møre og Romsdal og i begge trøndelagsfylkene. I Møre og Romsdal ville målingen gitt rent blått flertall. Et slikt valgresultat ville gitt borgerlig flertall også i Trondheim, mens de rødgrønne fortsatt kan klamre seg til en knepen ledelse i Sør-Trøndelag. I Nord-Trøndelag er det verd å merke seg at meningsmålingen bekrefter den kraftige tilbakegangen Senterpartiet opplevde ved stortingsvalget i 2009.

I tillegg til Høyres sterke fremgang er Arbeiderpartiets kraftige ras i Sør-Trøndelag det aller tydeligste signalet fra meningsmålingen. I Møre og Romsdal og i Nord-Trøndelag går Ap noe frem, mens tilbakegangen er betydelig i Sør-Trøndelag. Tallene indikerer at Ap går mer tilbake i Trondheim enn i resten av fylket.

Det er ikke overraskende at de rødgrønne pådrar seg slitasje-skader etter syv år med stort flertall i både Trondheim bystyre og fylkestinget i Sør-Trøndelag. Trenden er den samme på landsbasis, der de fleste meningsmålinger de siste månedene har vist borgerlig flertall. I Trondheim kan tøffe innsparinger, kraftfondskandalen og en generell misnøye med maktarroganse være årsak til at Arbeiderpartiet straffes hardt. Videre er det grunn til å tro at Ap taper på grunn av versjon to av bomringen. Ap kan ha mistet velgere både i Trondheim og i randkommunene på grunn av den omstridte plasseringen av bomstasjonene. Mange av de som betaler mest, bor i Malvik og andre kommuner rundt byen. De føler at de er blitt uskyldige ofre for Trondheims trafikkproblemer.

Det ser ut til at Høyre har tjent mye mer enn Fremskritts-partiet på bomringen, selv om Høyre støttet prinsippet om bompengefinansiering. Det er vanskelig å se av Høyres politikk i bystyret og fylkestinget at partiet har markert seg slik at det forklarer en fremgang på henholdsvis ti og seks prosentpoeng. Det er derfor grunn til å tro at Høyre lokalt og regionalt nyter godt av den nasjonale trenden som har ført partiet oppover på barometeret. Valgresultat har flere ganger vist at egen suksess like gjerne skyldes andres fiasko som egen dyktighet.

De rødgrønne lanserte i går nyheten om at bussbilletter vil bli billigere fra årsskiftet. Lavere pris på månedskort skal delvis betales av bompenger. Om 15 måneder er det kommune- og fylkestingsvalg.

Valget vil vise om de rødgrønne lykkes i sitt forsøk på å sukre pillen for bilister og velgere.

 
På forsiden nå