Kommentar, fredag 10. september 2010

Maler byen blå

Røde Trondheim blir stadig blåere i et politisk landskap under endring.

Saken oppdateres.

På ett år er oppslutningen om Høyre nesten fordoblet i Trondheim. Partiet ligger oppunder 30 prosent og puster nå Arbeiderpartiet i nakken. Maktforholdet mellom de rødgrønne og de borgerlige har stabilisert seg siden vår junimåling. På Adresseavisens meningsmåling for september har de borgerlige fortsatt et flertall.Går vi helt tilbake til «ett-partistaten» på 1950 og -60-tallet, hadde Ap flertall alene. I Trondheim har partiet vært størst ved de fleste valg, helt til Marvin-effekten slo inn fra 1991. Ap lå med brukket rygg og gjorde sine dårligste valg. Da Rita Ottervik overtok ordførervervet, var det i stor grad takket være et sterkt SV. Men Ap gjorde et brakvalg i Trondheim i 2007, og var alene større enn de borgerlige til sammen. Nå er de to blokkene nesten like sterke, med Ap og Høyre som jevnstore motorer i hver leir.Dette forteller først og fremst at det svinger i politikken, uten at det alltid er lett å peke på den avgjørende forklaringen. En landsomfattende høyrebølge som partileder Erna Solberg får hovedæren for, slår inn også hos velgere i Trondheim. Den rødgrønne regjeringen kommer med stadig nye gavepakker til opposisjonen, i form av intern krangling, handlingslammelse, tabber og mangel på begeistring og nytenkning. Persiske tepper, dyre klokker og gullarmbånd til ulike statsråder kan også spille inn, og bidrar neppe til å styrke rødgrønn popularitet. Vår måling ble tatt opp i dagene 1.-7. september, da det ble pakket opp stadig nye gavesaker.Men lokale saker spiller også en rolle. Innføringen av nye bomstasjoner er den enkeltsaken som har skapt mest støy i Trondheim det siste året. I tillegg kommer skolenedleggelser og upopulære sparetiltak i de fleste sektorer. Ap har fått svi for brutte valgløfter om bompenger. Høyre, som også støttet deler av bompengesystemet, er ikke blitt straffet. På den annen side kan ikke Fremskrittspartiet ha vunnet særlig på sin innbitte motstand i bompengesaken. Partiet går noe tilbake på vår siste måling, men står likevel sterkere enn ved kommunevalget i 2007.Kraftfondskandalen har ikke fått de politiske overtoner man kunne vente. Om noen har skåret poeng på den saken, må det være Høyre. Kommunalråd og partiets sannsynlige ordførerkandidat, Ynge Brox, håndterte saken på en måte som nok har gjort positivt inntrykk på mange. Ikke minst har Lars Tvete (H) og Rødts Arne Byrkjeflot bidratt til å drive saken fremover.Ett år før valget står de borgerlige sterkere enn på lenge. Yngve Brox har invitert Frp, KrF og Venstre til et tettere samarbeid for å ta makten fra de rødgrønne. I hverdagen fungerer samarbeidet mellom dem bra. Den utmattende borgerlige kranglingen vi ser i reprise sentralt, kan trondheimsvelgerne forhåpentligvis slippe. Det er så langt ikke kommet noen erklært «forlovelse» ut av frieriet. Trolig vil partiene vente i det lengste med å inngå en mer formell relasjon. Utover høsten vil det bli mange anledninger til å teste ut samarbeidet i praktisk politikk, som når kommunebudsjettet for neste år skal behandles.Vår måling viser to jevne lag som skal bryne seg mot hverandre i valgkampen. Det gir ny trøkk og spenning til lokalpolitikken. Det er ikke bare makten i de rødgrønnes utstillingsvindu det står om. De politiske bølgene fra Trondheim kan komme til å skylle langt inn i regjeringskvartalet.

 
På forsiden nå