Leder mandag 15. juli 2013

Byråkrati inne til overhaling

Å redusere offentlig byråkrati er like vanskelig som å få tannkrem tilbake i tuben.

Saken oppdateres.

Et moderne velferdssamfunn har godt av en kritisk gjennomgang av hvordan fellesfunksjoner er organisert og om tjenestene fungerer hensiktsmessig. Det burde være selvsagt at det løpende er en slik vurdering og at kursen korrigeres.

Men i virkeligheten skjer det nesten aldri at et system blir lagt ned eller vesentlig endret når det først er etablert. Årsaken er blant annet at straks et system er på plass, blir ledere og ansatte systemets viktigste forsvarere. Videre kan alle systemer, organisasjoner og rutiner i det offentlige forsvares og forklares med at det er etablert for å skape et fellesskapsgode, for å beskytte noens behov og interesser, eller for å kontrollere andre deler av byråkratiet.

Et byråkrati som eser ut nærmest ukontrollert, er ikke lenger en forsvarer av velferdstjenester, en garantist for rettssikkerhet og en sikkerhetsventil mot de vilkårlige avgjørelser. Blir byråkratiet for omfattende, skjer det motsatte. Det kan da bli en trussel mot velferdsstaten og det kan svekke rettssikkerheten. Det som er ment å være enkeltmenneskets venn, kan bli dets fiende. Vi vil derfor advare mot å betrakte diskusjoner om byråkratiets omfang som et ideologisk spørsmål.

Det er ikke slik at alle offentlige virksomheter er overbemannet, overflødige, har tungrodde rutiner, dårlig organisasjonskultur og er del av en enda større og enda mer krevende helhet. Men det er mange nok som lider av én eller flere av disse manglene. Noen ganger kommer galskapen til overflaten, som når Statens jernbanetilsyn ved Park- og tivolitilsynet må sende en kontrollør fra Trondheim til Nordmøre for å inspisere en oppblåsbar hoppepute. Eller som når Tromsø kommune krevde at trehytten til en elleveåring måtte rives.

I en overhaling av byråkratiet er det også grunn til å sette ny fart i arbeidet med å flytte statlige kontorer fra Oslo til andre deler av landet. Regjeringen har tatt pause i arbeidet som ble startet av Bondevik II-regjeringen. Det er mange fordeler ved å flytte virksomhet ut av hovedstaden. Og det er ingen ting som tyder på at direktoratene som ble flyttet, gjør en dårligere jobb enn før.

Tvertimot.

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå