Leder tirsdag 27. august 2013

Vindkraft, ikke for enhver pris

Storsatsing på vindkraft i Trøndelag høres forlokkende ut. Men er ikke uproblematisk.

Saken oppdateres.

Vi er like lite prinsipielle motstandere av vindkraft som vannkraft og gasskraft. Det er de praktiske realitetene vi mener det er grunn til å forholde seg til med skepsis. Vannkraftepoken er over etter tøffe konflikter rundt store naturinngrep. Utbygging av vindkraft på land reiser flere av de samme problemstillingene. Gasskraft er langt bedre på nesten alle områder, med et stort unntak for klimautslippene som ikke er løst. Derfor står prosjektene stort sett stille.

Olje- og energiminister Ola Borten Moes (Sp) frislipp for vindkraft og kraftledninger i Midt-Norge, som formelt ble banket på plass i går, er industrielt spennende. Det handler om den kanskje største investeringen i fastlands-Norge, med en prislapp på 20 milliarder kroner. Ringvirkningene er åpenbare, omtrent på nivå med et OL-arrangement.

Vindparkene vil levere så mye som halvparten av strømmen regjeringen har gitt løfter om i avtalen med svenskene om fornybar energi. Det er et meget stort prosjekt samlet sett. De såkalt grønne sertifikatene, som er en ordning forbrukerne betaler over strømregningen, sørger for subsidiene som må til for at vindmøllene kan gi konkurransedyktig strøm. Uten subsidiene er prosjektene økonomisk ulønnsomme.

De politiske partiene ser vindkraft som en del av sin miljøprofil. Fornybarsatsningen har bred politisk støtte. Men Midt-Norge trenger kraft lenge før vindmøllene er på plass.

Overføringsnett er problemet. Vindmøllene løser ikke strømkrisen i landsdelen. Vi har lenge etterlyst en samlet plan for kraftutbygging som også omfatter vindkraft fordi det er mange hensyn som skal ivaretas.

Kraftbehovet her i landet er dekket. Vi er netto eksportør av kraft tilsvarende fire - fem ganger strømforbruket til husholdningene i Trondheim. Ny vindkraft vil i hovedsak bli en eksportvare slik markedet er nå. Vindparkene vil samlet sett neppe gi noen klimaeffekt. Flere av dem er omstridt.

Vindkraften er avhengig av subsidier og nye kraftlinjer innen 2020. Prosjektet kan gi en positiv stimulans til vår landsdel, men det er også andre verdier enn de økonomiske som skal ivaretas.

På forsiden nå