Politikerne må forstå at undervisningen i disse fagene må samles i et senter som inngår i det nye universitetsområdet rundt Gløshaugen.

Et Kam-senter, en egen bygning for fagene kunst, arkitektur og musikk, har lenge vært en del av planleggingen av det nye universitetsområdet. NTNU-rektor Gunnar Bovim sa til Adresseavisen torsdag at han ikke er sikker på om regjeringen vil gå inn for dette. Han frykter også at nye utstillingslokaler for Vitenskapsmuseet på Kalvskinnet kan bli strøket fra planene når regjeringen skal legge frem saken for Stortinget.

Det er snakk om store beløp. En fullstendig campusutbygging, inkludert Kam-senter og nye lokaler på Kalvskinnet, kan koste mellom åtte og ti milliarder kroner. Ved å kutte ut Kam-senteret og nye utstillingslokaler, kan man spare en del.

Det nye universitetsområdet er den største byutviklingssaken i Trondheim i nyere tid. Prosjektet vil få enorm betydning for byen og for NTNU, som er Norges største universitet. Samlingen av universitetet er derfor en nasjonal satsing. Uansett hvordan landets neste regjering blir satt sammen, må den innse at nye NTNU må bli best mulig. Da må ikke sentrale deler av planen strykes.

Statssekretær Bjørn Haugstad (H) uttalte seg svært rosende om campusplanene da han var i Trondheim under høstens immatrikulering. Han sa at NTNU skal få et kompakt universitetsområde fra Gløshaugen og vestover og at universitetet skal være minst like mye til stede i Midtbyen som i dag. En naturlig konsekvens av dette utsagnet er at Kam-senteret blir bygget ved Gløshaugen og at Vitenskapsmuseet blir styrket.

Det er bred politisk enighet om at Norge skal satse på kunnskapsutvikling og nyskaping. I fagene kunst, musikk og arkitektur er nyskaping en viktig egenskap for studentene å øve opp. Hvis disse fagene samles ved Gløshaugen, får NTNU et kraftsenter for nyskaping som vil berike hele universitetsmiljøet.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Regjeringen griper inn i byutviklingen